Hit és élet

2014.02.19 05:28

„Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.”

Zsidókhoz írt levél 10:38-39.

 

A Szentírásban többször olvashattál arról, hogy aki megfordult, az ráfizetett. Ezt maga Jézus is megmondta:

Aki az eke szarvára teszi kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lukács 9:62.)

Emlékszel Lót feleségére?

Szíve Sodomában maradt. Sajnálta vagyonát, kapcsolatait, azt az életformát, amit ott kialakított – hátrafordult, és földbe gyökerezett a lába. Sóbálvánnyá változott.

 

Vagy Démás. Háromszor olvashatsz róla a Bibliában. Először úgy, hogy „Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim” Filemon 1:23. Aztán: „Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás. (Kolossé 4:14.) Végül: „Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába” (2Timóteus 4:10.)

Megfigyelted? Először úgy említi Pál, hogy Démás neve megelőzi Lukácsét. Aztán a sorrend megváltozik. Végül: Démás elhagyta Pált, mert fontosabb volt számára a ’jelenvaló világ’.

 

Hallottad a gazdag ifjú történetét. Volt valami, ami közé, és mestere közé állt. Az ő esetében a vagyon. De ma ez lehet barát, kocsi, befolyás… Sajnos elment, megszomorodva, mert a rossz oldalt választotta.

 

És Te?

A mai ige így fejeződik be: De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.

Egy másik fordításban ez így hangzik: „Mi azonban nem azok közé tartozunk, akik visszafordulnak és elvesznek, hanem azokhoz, akik hisznek…”

Ma még választhatsz: Hit és élet – vagy visszafordulás és halál!

Isten gyönyörködni szeretne benned!