Hit vagy cselekedet?

2014.03.03 11:50

Pál apostol sok levelet írt. Általában olyan gyülekezeteket keresett fel írásaival, akiket ismert. Azonban levelet írt Rómába is, mielőtt ott megfordult volna.

            Levelében a keresztény hit alapjairól ír. Megfogalmazza, hogy mi az üdvösség feltétele. Sok ember meg akar dolgozni érte, valamilyen módon ki szeretné érdemelni az örök életet. Ennek érdekében a történelem során az emberek sok-sok terhet vettek a vállukra.

            Hogyan üdvözít bennünket Isten? Nézzük meg lépésről-lépésre! Először látnunk kell, hogy minden ember bűnös. Kivétel nélkül. Egyetlen ember sincs a világon Ádám bűnesete óta, aki ne vétkezett volna. A bűn következménye a halál. Bármit teszünk is, nem tudunk ezen változtatni. De Isten tett egy csodálatos dolgot, hogy a bűn következményét elkerülhessük. Jézus, aki ártatlan és bűntelen volt, meghalt helyettünk. Így ha elfogadjuk Isten ajándékát, akkor nekünk tulajdonítja azt az igazságot, amely Jézusé. Az ajándékért nem szokás fizetni, csak el kell fogadni. Ha fizetni akarnánk az ajándékért, megsértenénk az ajándékozót.

            A Biblia teljesen világossá teszi, hogy az üdvösség Isten ajándéka. Fogadjuk el bizalommal, amit Jézus értünk tett. Pál így mondja:

  • Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Róma 3:28.