Hogy megismerjenek - kit is?

2019.01.07 18:09

Hogy megismerjenek…, kit is?

 

A görög dualista gondolkodás egyik közhelyszerű ismérve a lélek és a test (minőségi) kettőssége. Ebből aztán az is következett, hogy a lélek volt a magasabb rendű, míg a test alacsonyabban helyezkedett el a ranglétrán. A lélek mint a testtel szemben elsődleges létező, a test elrendezésében, szervezésében is fontos szerepet kap (egyébként innen ered az ép testben ép lélek kifejezés is, ami eredetileg nem azt jelenti, ahogy ma használják, hanem a lélek, értsd jó, ép, erős, gazdag lélek testre és ezáltal az újjászületésben lehetséges üdvösségre gyakorolt hatására vonatkozott). Ezért a filozófia célja nem csupán a világ magyarázása (ahogy a jógának sem az egészség kialakítása az elsődleges szerepe). A világ magyarázására csak azért volt szükség, hogy általa a lélek előbb említett útja helyes legyen, vagyis az üdvösség elérhető legyen. Ezért az ember célja a lélek vagyis a saját lelke megismerése (gnózisa). Innen ered az egyébként szintén korai mondás, az ismerd meg önmagad, amit ma sokszor hallunk, de az üdvösség (mármint görög felfogás szerinti) elérésében betöltött szerepét már nem ismerjük. Ezáltal a világ és a vallás is emberközpontú, és ebből már könnyedén válik később „self-made man”logika, ami mint mai világrendező elv, nem szorul magyarázatra.

Ehelyett kit állít a középpontba a Biblia? „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust (Jn17:3).