Hogyan készítsünk bibliaórát?

2014.03.18 17:12

Hogyan készítsünk rövid és egyszerű bibliaórát – prédikációt?

 

Eszközök – segédanyagok

Hogyan használjuk

 • a Bibliát
 • Kommentárt
 • Enciklopédiát
 • E.G.White írásait

 

Minden prédikációs percre egy órai felkészülés szükséges!

Helytelen a csak úgy összedobott prédikáció.

(Példa: a vidéki lelkész szinte sosem készült a prédikációkra, mondván, úgysem nagyon figyel senki. Egyszer megjelent a püspök, leült az első sorba. A lelkész majd elájult. Hebegett, habogott. A végén a püspök bement hozzá a sekrestyébe

 • Atyám – kezdte a lelkész – egy fogadalmat tettem, hogy csak azt fogom prédikálni, amire a Szentlélek indít. Ma is ezt tettem.
 • Püspök – Fiam, feloldozlak a fogadalmad alól!)

 

Nagyon egyszerű lépések:

 • Olvasd át többször a bibliai szakaszt
 • Gondold végig többször, képzeld magad elé a tartalmát. (Menj fel Zákeussal a fára)
 • Használj többféle fordítást

 

 

Egy példa

Dániel 1. fejezetéről szeretnék beszélni

 1. lépés: Többször elolvasni az első fejezetet
 2. lépés: Gondolkodom, milyen tanulságokat lehetne levonni a történetből
 3. lépés: Jegyzeteket készíteni
 4. lépés: Használd a képzelőerődet, éld bele magad Dániel szerepébe. Hogyan érezhetett, mit látott, hogyan gondolkodott? Így lesz élő a történet
 5. lépés: Több fordítás
 6. lépés: Konkordancia használata – az előfordulási helyeket mutatja. Jobban meg lehet ezáltal érteni egy-egy szó értelmét
 7. lépés: Bibliai kommentár. Kifejezéseket magyaráz. Pl. mit jelent: nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod
 8. lépés: Bibliai szótár
 • Információk helyekről, személyekről, tárgyakról
 • Emberek – pl. Jónás
 • Helyek – pl. Ninive, Babilon,
 • Szokások: pl. Ruth Boáz lábánál
 • Szerszámok – pl. iga
 • Kifejezések – pl. ösztöke ellen rugódozni

 

 1. lépés: E. G. White könyvei – hogy jobban megértsük a Bibliát – mivel ő a tanulságokra tudta ráirányítani a figyelmet
 • PP – 1Mózestől Királyokig
 • PK – Királyoktól Malakiásig
 • JÉ – Máté, Márk, Lukács, János
 • Apt – Apostolok cselekedeteitől Jelenésekig

Például, ha Dániel 1-ről szeretnék bibliaórát tartani, előveszem a Próféták és Királyok c. könyvet, hogy mit írt róla E. G. White

 

Hogyan készítsünk egyszerű bibliaórát?

 

A téma kiválasztása

- Mit tanultál vagy tapasztaltál mostanában?

- Gazdasági válság

- Valamilyen természeti esemény, ami a közelmúltban történt

- Szükséglet – központú bibliaóra. (üzenet a családnak, a gyülekezetnek, hit, bizonyságtevés, egység…)

- Ne válassz vitatott témát

- Ne a kedvenc hobbi-témádat vedd elő állandóan!

 

Egyetlen témát válasszunk és ne sokat!

 

Hogyan készüljünk fel?

 • Bibliaverset keresni a témához
 • Használjunk eszközöket – kommentár, enciklopédia, szótár
 • Keress szemléltető eszközöket (Pl. A kalitka c. történet – egy lelkész felvitt a szószékre egy ócska kalitkát) Használhatsz gyertyát, gyufát, képet – illusztrációként
 • Jegyzetek készítése
 • Egy mondatban megfogalmazni a legfőbb mondanivalót
 • Kérdések az átismétléshez

 

Pl. Dániel első fejezetéből a kiemelendő tanulság lehet:

 • Isten arra hív ma, hogy állj ki meggyőződésed mellett
 • Eltökélte szívében – mit takar ez a kifejezés
 • Hűség
 • Pontos, megbízható a Biblia – lásd Dán 1:1.
 • Kitartás az elvek mellett
 • Bátorság
 • Megoldásra való törekvés – Kompromisszum meddig?
 • Egészséges életstílus
 • Fiatalok kiállása az igazság mellett – Dánielék fiatalok voltak
 • Milyen volt Babilonban élni?
 • Kik és milyenek a pogányok

Egy-egy alkalomra csak egy, maximum két központi gondolat! Ne több!

 

Egyszerű bibliaóra elkészítése a gyakorlatban

 

 1. Bevezetés
 • Egy történet, ami bevezeti a témát
 • Érdekes tény vagy statisztika
 • Egy kérdés
 • Friss hír
 • Egy élettapasztalat
 1. Tárgyalás
 • A Bibliai szakasz vagy igehely felolvasása
 • Érzelmekkel, beleéléssel élővé tenni
 • Magyarázat. Mit mond ma nekünk…
 1. Következtetés
 • Tanulság, amit a csoport vagy a gyülekezet elvisz. Ez 1-2 mondatnál ne legyen több!
 1. Alkalmazás – hogyan alkalmazzuk a mi életünkre, amit hallottunk
 2. Döntésre hívás. Minden alkalommal fontos, hogy a hallgatók döntsenek és cselekedjenek! Kérd meg őket, hogy döntsenek a hallottak alapján, és szólítsd fel őket cselekvésre.
 3. Döntésre hívás formái:
 • Ülve, fejhajtás, csöndes ima
 • Kézfelemelés
 • Felállás
 • Oltárhoz-hívás, előre hívás
 • Döntési kártyák
 • A kifejezés erősíti a benyomást. Döntésünk tettekkel való kifejezése erősíti az elhatározást, odaszánást. A belső döntés a fontosabb, a külső döntés csak megerősíti a belső döntést

 

 

Dániel 1.

A hűség

Bevezetés: - Lehet pl. egy hűtlenség-példával kezdeni

Tárgyalás:

 • Dániel 1:1-15 felolvasni, körülírni
 • Hogyan támadta meg Babilon Jeruzsálemet
 • Hogyan vitték fogságba a fiatalokat?
 • Hogyan kellett igazodniuk az új környezethez?
 • Mekkora nyomás volt rajtuk?
 • Dániel dilemmája: egyen? Ne egyen?

Tanulság: Isten még az élet kicsiny dolgaiban is hűséget vár el

Felhívás – kérdezd meg, hogy vannak-e életükben olyan területek, ahol megalkudtak. (Gondolkozzanak – nem kell hangosan elmondani)

Ha szeretné elmondani Istennek imában, most megteheti halkan

 • vagy emelje fel a kezét
 • vagy álljon fel, aki szeretné, hogy imádkozzam érte.

Gyürüs Istvánné