Hosszan tűrő Istenünk

2014.02.19 05:30

„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”

2Péter 3:9.

 

„Az Úr nem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják róla. Nem késik, hanem türelmesen vár ránk. Azért vár, mert nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen” (Új fordítású Biblia)

 

"Nem késik el az ígérettel az Úr" (2Pétert 3:9). Isten nem felejti, és nem hanyagolja el gyermekeit, csak hagyja, hogy a gonoszok kimutassák valódi jellemüket, nehogy azoknak, akik követni kívánják Isten akaratát, téves fogalmaik legyenek róluk. Az igazak még azért is kerülnek a szenvedések kohójába, hogy ők maguk is megtisztuljanak; hogy példájukból mások is meglássák, milyen kézzelfogható a hit és a kegyesség; hogy következetességük kárhoztassa a gonoszt és a hitetlent.

Isten hagyja, hogy a gonosz boldoguljon, és kimutassa Istennel szembeni gyűlöletét, hogy amikor betelik gonoszságának mértéke, és elpusztul, ebben a pusztulásban mindenki Isten igazságos és irgalmas voltát ismerje fel. Az isteni bosszúállás napja sietve közeleg. Mindazok, akik áthágták Isten törvényét, és sanyargatták népét, megkapják cselekedeteik méltó büntetését. Isten minden kegyetlenséget és jogtalanságot, amit hűséges gyermekei ellen elkövettek, úgy büntet meg, mintha Krisztus ellen tették volna.” (E. G. White Nagy Küzdelem 43. oldal)

„Isten kegyelme és türelme összevegyül igazságosságával és ítéletével, így van lehetőségünk az örök életre.” Morris Venden

 

Végül álljon itt két dal szövege, ami elkísérhet minket a nap folyamán, és erőt, bátorságot adhat szívünkbe

 

|:Jézus visszajön, 
   mindíg készen várjuk Őt! :|  3x
   Halleluja! Halleluja! 
   és készen várjuk Őt!

|: Eljön a Király, 
   minden szem meglátja Őt! :|  3x
   Halleluja! Halleluja! 
   És mind meglátja Őt!

   Halleluja! Halleluja!

|: Zengjünk háladalt! 
   boldog szívvel áldjuk Őt!:|  3x
   Halleluja! Halleluja! 
   És újra áldjuk Őt!

|: Jézus visszajön, 
   mindig készen várjuk Őt! :|  3x
   Halleluja! Halleluja! 
   Készen várjuk Őt!

   Halleluja! Halleluja!

 

  

Krisztus Úr, a nagy király (Gerzsenyi L.)

 

Betlehem, hol földre jött, halleluja!
És itt élt a nép között, halleluja!
 
Golgotán, ki megváltott, halleluja!
Harmad nap fel támadott, halleluja!
 
Ő tisztít a bűntől meg, halleluja!
Vére ad új életet, halleluja!
 
Egy nap majd, ha visszajön, halleluja!
Mily jó lesz ott nála fönn, Halleluja!