Igazgyöngy

2014.03.16 13:06

„Megsokszorozhatjuk formaságainkat és szertartásainkat, határozatot határozatra halmozhatunk, ezek által azonban nem leszünk jobbak! A szív tisztaságára van szükségünk, melyet csak Isten tud megadni nekünk ingyen ajándékként, az Ő kegyelméből! Sokan a körülményeket okolják jellemük hiányosságaiért. Ezt mondják: „Sokkal jobb tudnék lenni, ha másmilyenek lennének a körülmények. Van valami, ami zavar engem; egy másik dolog pedig idegesít. Ezért nem tudok jobb keresztény lenni.” De ez önbecsapás! Istennek elég kegyelme van ahhoz, hogy képessé tegyen téged arra, hogy ott szolgáld Őt, ahol most vagy, s a kifogások éppen ezért semmit sem érnek az Ő szemében. Kudarcodért ne okold a körülményeket! Az Úr ismeri helyzetedet, és Ő azt szeretné, ha gyakorolnád azokat a dolgokat melyek a kegyességre valók. Ne legyen benned harci hév, bármi próbál is felidegesíteni téged! Légy békességteremtő, bármilyenek legyenek is a körülmények. Jézus így szól: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Mt 5,9). Micsoda szégyen, hogy megengedjük Sátánnak azt, hogy olyan sikeresen dolgozzon közöttünk! Miért engedjük, hogy pletykák sokasága zúduljon fülünkbe, panaszok és rágalmak árja, melyek testvéreinkkel és barátainkkal kapcsolatosak? Miért kapjuk fel a rágalmakat, és szítjuk a háborút, ahelyett, hogy békét teremtenénk? Ezzel megszomorítjuk Isten Szentlelkét, és szeretetünk úgy szivárog el szívünkből, mint a víz a lyukas edényből. Vallásunk legyen gyakorlati! Nézzünk hittel Jézusra, szemléljük az Ő tisztaságát, kegyelmét, és szeretetét, és tetteinket hozzuk összhangba az Ő Lelkével!” (The Youth’s Instructor, 1896. január 9.).

 

„Uralja otthonunkat Jézus lelkülete! Énekeljünk és zengjünk dicséretet az Úrnak a mi szívünkben! Ha otthonainkban Isten dicsérete zeng, akkor gyülekezetünkben sem kell majd attól félni, hogy széthúzás lesz. Ahol békességet teremtők vannak, ott szolgálnak a szent angyalok is. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, és ébredjetek végre rá, hogy mit jelent a valódi vallásosság! Nyissátok meg a szíveteket, és engedjétek be Jézust! Fél szívvel nem végezhetjük Isten szolgálatát, és nem is készülhetünk fel arra, hogy megálljunk az ítéletben. Krisztusnak ott kell élnie legbelsőbb lényünkben, és az Ő szent jelenléte kell, hogy tiszta légkört teremtsen otthonunkban és gyülekezetünkben. Ha Ő velünk lakozik, akkor édes zene árad majd szívünkből, és egyre több dologért tudunk majd imádkozni, és dicséretet mondani. Legyenek kis Biblia-tanulmányozó csoportjaitok, és tegyétek ezeket érdekfeszítővé! Menjetek el, és szemléljétek Istent a természetben, s ha dicsőítitek Őt, akkor Ő is tisztelni fog titeket. Ha nem adjuk át magunkat teljesen Krisztusnak, akkor Sátán veszi át az uralmat felettünk. Fussuk meg kitartással az előttünk lévő küzdőtért, és tekintsünk állhatatosan a mi hitünk szerzőjére és bevégzőjére! Teljes meggyőződéssel álljunk be a kereszt vértől átitatott zászlaja alá! Tekintsünk hittel Krisztusra, s akkor világosság, öröm, és dicsének fog felfakadni szívünkből! Ápoljuk magunkban azt a hitet, mely szeretet által munkálkodik, s akkor áldottak leszünk, meglátjuk Istent, és dicsérhetjük Őt az örökkévalóság végtelen korszakain át” (The Youth’s Instructor, 1896. január 9.).