Így szeresd gyermekedet!

2014.08.14 19:58

Tedd a Bibliára ezt a levelet, Szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni, hogy:

1.) Hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié gyermeked, a teremtés és a megváltás jogán. Akinek célja van vele - veled. S hogy megértsd ezt a célt, amit Ő tűz ki gyermeked elé - és nem te.

2.) Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen ő is eltűr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve!

3.) Tudj - várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben olyan türelemmel, ahogyan az Atya várakozott a tékozló fiúra.

4.) Hogy mindig megtaláld az ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se többet se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.

5.) Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!

6.) Megtaláld mindig a megfelelő büntetést s elkerülhessed azt, ami nemcsak többet árt, mint használ, de amit Ő sem cselekednék!

7.) Tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül - bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.

8.) Adjon elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra. Hogy megismered őt “legalább” úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.

9.) A gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk “Örököl” lát, hall, és les el mindent.

10.) Nevelés közben - te is nevelődjél. Ha kell - gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nem egyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.

11.) Megismervén a gyermeket - örömmondó, evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium - örömhír! Csak így emelheted át testi, lelki nehézségein. Csak így gondol majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel.

12.) Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cselekednék!

13.) Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni. Az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy otthonodban. Hogy soha el ne felejtkezzél: Néki növekednie kell, neked pedig alábbszállanod.

14.) Vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézusról röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni - gyermekeiddel.

15.) Hogy gyakran legyen erőd az I. Korinthusi levél 13. Részében leírt szeretet himnuszának mérlegére tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal elmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is - újra és újra -, hogy a mi nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentő - szolgálat. Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni gyermekünket. Az örökéletre, velünk együtt.

 Dr . Gyökössy Endre