Illatgyertya

2014.03.04 11:00

Illatozó keresztények

Bibliavers: 1 Mózes 8:21

Tárgy: Egy illatgyertya, ami édes illatot áraszt, ha meggyújtják

24. Lecke

Egy gyertyát hoztam, amit szeretnék meggyújtani. Állapítsátok meg, hogy ez különbözik-e valamiben a közönséges gyertyától. Mielőtt azonban meggyújtom, szeretnék nektek beszélni egy bibliai férfiról, aki olyat cselekedett, ami tetszett Isten­nek, Noé volt ez a férfiú. Ő családjával és az állatokkal a bárkában élte át a borzalmas özönvíz idejét. Végre elmúlt az áradás és száraz lett a föld. Úgy gondolom, hogy mindannyian örültek, amikor végre kijöhettek a friss levegőre, a napfényre. Igaz? El­képzelhetitek, hogy futottak és ugráltak a zöld fűben a báránykák, melyek a bárkában születtek, a kutyák ugattak és szimatol­tak a levegőben, hogy örültek a lovak a szaladgálásnak. Legjobban mégis Noé és családja örült. Meg akarták mutatni, milyen hálásak Istennek. Ezért Noé kőből épített egy oltárt. Ezen az oltáron áldozott minden tiszta állatból és madárból. Tudta, hogy ez kedves Isten előtt. Nem volt már sok állat, mert amit nem vittek be a bárkába, azt az özönvíz elpusztította. Noé be akarta bi­zonyítani Isten iránti szeretetét és abból áldozott, amije még volt. A Biblia mondja, hogy ez a cselekedet kedves illat volt Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy Isten örült Noé ajándékának. Most meggyújtom a gyertyát, észrevesztek-e valamit? (Gyújtsd meg.) Szaglásszatok egy kicsit. Milyen illata van? Ugye jó? Ez a gyertya (pl. vanília illatú), ezért ha meggyújtják, kellemes (vanília) illatot áraszt. Szeretem édes illatát.

Tudjátok-e, hogy a mi jó cselekedeteink, melyek Istennek tetszenek, előtte olyanok, mint egy gyertya édes illata? Ha mi~ Jézusért világítunk, mint ez a gyertya, ha kedvesek, önzetlenek, barátságosak leszünk és életünk Istennek örömet je­lent, akkor ez kedves illat Őelőtte.

Vannak emberek, akik állítják, hogy szeretik Jézust, pedig minden más érzik rajtuk, csak az édes illat nem. Milyen gyakran kell hallani Istennek morgásunkat, panaszunkat. Milyen gyakran kell látni barátságtalan szavunkat és gonosz tettein­ket! Sok mindent lát, ami számára rossz illat! Ő kedvessé tehet minket, s akkor ti is, én is örömet szerzünk Istennek. Ha Néki engedelmeskedünk, akkor életünk jó illat lehet előtte.