Illés, Elízeus

2014.02.19 05:52

 

Ma délelőtt Izrael két kiemelkedő személyének életéből vizsgáljunk meg néhány részletet!

I.Illés

Az egyik legnagyobb próféta Izraelben.

 • Szárazságot jövendöl – 3 ½ évig nem esett eső.
 • A Kármelen bemutatja, hogy ki az igazi Isten.
 • Esőért imádkozik –s megered az eső.

Igazi, szoros és mély kapcsolatban élt az Atyával.

Azonban ő is ember volt éppúgy, mint mi.

Elcsüggedt.

Egy fenyegetés miatt elmenekült. Szeretett volna meghalni.

Voltak-e már nagy győzedelmeitek az Úrral?

Éreztétek-e nagyon nagyon közel magatokhoz a mennyet?

Hogy olyan boldogok voltatok, mert az Úr tett valamit!

Aztán valahogy mintha semmi jó nem történt volna, egyszerre csak a rossz került előtérbe.

Már nem is látszott más az égen, mint felhő, felhő és felhő.

 

Így járt Illés! Elmenekült. Megijedt Jézabel fenyegetésétől. Az Úr azonban nem hagyta magára. Figyelte elfáradt gyermekét.

 

Megetette, megitatta, a sziklánál a halk, szelíd hangban biztosította őt szeretetéről.

 

Bárki elfáradhat, elcsüggedhet – de az Úr nem hagyja magára azt, aki mellette döntött.

Feladatot is kapott Illés:

 • „És monda az Úr néki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaskusba, és mikor oda jutándasz, kenjed királlyá * Hazáelt Siriában; És Jéhut, * a Nimsi fiát kenjed királlyá Izráelben, és Elizeust, az Abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe.” Kir.I.19,15-16.

II.Elizeus

Elizeus elhívásának története:

Ki volt Elizeus?

 • Gazdag farmer.
 • Rengeteg gépe, szerszáma, munkaeszköze volt.
 • Állatai, ökrei voltak.

Mit tett?

 • Éppen szántott: „Nyakig volt a munkában!”
  Mondhatta: Egy csöpp szabadidőm sincs,    
  Minden percem be van osztva.
 • Egy nagyon elfoglalt ember volt, akárcsak mi ma.

Mi történt?

 • Jött Isten embere, Illés.
 • Egészen felé vette az irányt.
 • Egyre csak közeledett.

Vajon gondolta-e Elizeus?

 • Hát ez meg minek jön ide?
 • Nem látja, mennyi dolgom van?
 • Beszélgetni akar velem?

Nem bujt be Elizeus a föld végén álló szerszámoskamrába – mintha ott sem lenne.

Illés odaérkezett, és ennek a

 • nagyon gazdag,
 • nagyon elfoglalt,
 • nagy tiszteletben álló fiatalembernek
  a vállára terítette palástját.

Mit jelentett ez a vállra terített palást?

 • Gyere, kövess engem.
 • Gyere, mert téged választott ki az Úr a szolgálatra.
 • Gyere, mert te leszel az utódom.

Vajon mit érezhetett Elizeus?

 • Gazdag vagyok,
 • ökreim vannak,
 • sok munkám van.

Most induljak el a bizonytalanba?

 • Ezzel a szegény prófétával?
 • Mi lesz velem?
 • Mi lesz a karrieremmel?
 • Lesz-e pénzem?

Elizeus egyetlen pillanat alatt döntött.

 • Épített egy oltárt
 • Fogta a szerszámokat, tüzet készített,
 • fogta az ökröket – és megáldozta az oltáron azokat, és
 • elindult a prófétával, hogy annak szolgája legyen!

Mit tett Elizeus Illés szolgálatában?

„Ellen Gould White: Próféták és királyok 139-140. oldal.”

Igen nagy tanulság rejlik ebben a történetben számunkra.

Jézus Krisztus mindenkit hív az Ő szolgálatába.

Ezek a testvérek meghallották a hívást – és elindultak.

Azonban az Úr valamennyiünket hív arra, hogy:

 • szánjuk oda életünket, hogy
 • újítsuk meg vele a kapcsolatunkat.

De miért? Mi a jutalom?

Isten, az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, a menny összes gazdagságát nekünk adta.

Ha az Ő szolgálatába állunk – felmérhetetlen jutalom vár ránk.

 • „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.” Kor.I.2,9. (Protestáns fordítás)

Isten ma mindannyiunk vállára „palástot” terített. Elhívott az Ő szolgálatába. Vajon merjük-e vállalni a szolgálatot, mint Elizeus?

Meghallottátok a hívást, elfogadtátok, és most szolgálatba indulunk.

Mert mi történik, ha valaki ma úgy igazán, úgy komolyabban szeretne Isten szolgálatába állni?

 • Biztos, hogy többet olvassa a Szentírást,
 • gyakrabban beszélget imában Istennel.
 • Biztos, hogy változni fog:
  • szelídebb lesz,
  • kedvesebb lesz,
  • szerető szívűbb lesz,
  • már nem tud haragudni.
 • Sok területen meglátszik, hogy gazdát cserélt.
 • Szeretné megosztani tapasztalatát környezetével! Bizonyságot tesz.

És ekkor jön a nehezebb. A jó barátok, a kedves szomszédok:

 • Csak nem Te is templomos ember lettél?
 • Öregasszonyoknak való az imádkozás!
 • Na, ne papolj már!
 • Nézd csak, milyen szent lett!

Vegyünk egy kétkarú mérleget!

Barátaink véleménye             


Isten, a világegyetem ura a barátom, a segítőm. Rossz tulajdonságaimat segítségével el tudom hagyni, jobb ember leszek.

 

VÁLASSZUNK MÉG MA!

 

Gyürüs Istvánné igehirdetése 1999. szept. 11. keresztség