Imádjuk Istent, mert...

2014.08.14 20:06

Övé minden hatalom                                        (Mt 28:19, 1 Pt. 3:22)

Ő mindenütt jelenvaló                                     (Zsolt. 139:7-12)

Ő mindentudó                                                    (Zsolt. 147:4-5, Zsid. 4:13)

Ő végtelen bölcs                                 (Ézsa. 40:28, Róm 11:33)

Ő örökkön örökké van                      (Zsolt 90:2)

Ő változatlan                                                      (Jak. 1:17)

Ő szent és bűn nélküli                                       (3 Móz 11:44, 1 Jn. 3:5)

Ő igazságos                                                         (5 Móz 32:4)

Ő hű                                                                      (5 Móz 32:4, 1 Pt. 4:19)

Ő jóságos                                                             (Zsolt 145:9, Róm 2:4)

Ő hosszútűrő                                                       (Zsolt. 103:8, 2 Pt. 3:9)

Ő a harag Istene is                                             (Róm 1:18, Kol 3:6)

Ő igazságos Isten                                               (4 Móz 23:19, Jn. 14:6)

Ő a szeretet Istene                                             (Jn 3:16, 1 Jn 4:8)

Ő irgalmas és kegyelmes                   (Zsolt 103:8)

Ő az öröm Istene                                               (Jer 32:41, Jn 15:11)

Ő a békesség Istene                                           (Róm 15:33)

Ő számunkra kikutathatatlan                         (Róm 11:33)

Ő bővölködik a megbocsátásban   (Ézs. 55:7)

Ő mennyei Atyánk Jézus Krisztus által (Gal 4:6-7)