Imaélet

2014.03.03 14:18

Igetanulmányozás, imaélet

Cseri Kálmán 2000. jan. 9-én tartott Toroczkó téren tartott prédikációja nyomán

  • “...nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével.” Lk.4,4.

Nemcsak testünket kell táplálnunk, jó erőnlétben tartanunk, hanem lelkünket is.

A lélek tápláléka Isten Igéje

A felületes igeolvasó eljárása olyan, mintha valaki étkezéskor a szája mellé rakná az ételt. Eszik, de az nem táplálja őt. Olvassa az Igét, de el is felejti mit olvasott, nem válik számára erőforrássá.

Helyesen kell élnünk az

I.Igetanulmányozás

lehetőségével. Ennek legelőnyösebb lépései:

1.Ima

Rövid fohász az Úrhoz, hogy tegye világossá előttünk az olvasandókat, s tegyen készségessé akaratának felismerésére, megvalósítására.

2.Igeolvasás

Rendszeresen és módszeresen, nem alkalomszerűen, itt - ott megnyitva a Bibliát.

3.Elmélkedés az olvasottakról

Mit mond az olvasott igeszakasz

a.Istenről -

b.az abban szereplő emberekről -

c.mit mond Isten az olvasottak alapján nekem.

4.Jegyzetkészítés

Célszerű rendszeresíteni egy füzetet, amelynek elejére írjuk be mindazt ami számunkra újat, felemelőt, útmutatást jelentett, végére pedig a felmerült problémákat, kérdéseket jegyezhetjük, amelyek további kutatást, utánanézést igényelnek.

5.Ima

Hálaadás a tanultakért, Isten segítségének kérése a tanultak megvalósításához.

II.Ima

Imáink sokszor felszínesek, sablonosak, átgondolatlanok, önzőek.

A helyes imádkozás kiterjed az alábbiakra:

1.Dicsőítés

Isten dicsőítése, magasztalása, tulajdonságainak tudatosítása. (Magasztaló énekben is történhet)

2.Hálaadás

Átgondolása mindannak amit köszönhetünk az Úrnak, s mindezek hálás megköszönése.

3.Bűnbánat

Önvizsgálat során felismerése mindazoknak amit vétkeztünk:

a.Cselekedetben

b.Szóban

c.Gondolatban

d.Mulasztásban

4.Közbenjárás

(gépelői kiegészítés a-d pontok)

a.A hozzánk közel állókért

b.Egyházunk elöljáróiért, gyülekezetünkért

c.Államunk vezetőiért

d.Az elesettekért, segítségre szorulókért

5.Önmagunkért

a.Üdvösségünkért

b.Lelki növekedésünkért

c.Egészségünkért

d.Anyagi szükségleteinkért

e.Emberekkel való helyes kapcsolatainkért