Iránytű

2014.03.04 10:39

A mi iránytűnk

Bibliavers: Zsoltárok 119:9

Tárgy: Iránytű és Biblia

19. Lecke

Ki látott már közületek iránytűt, amilyen itt van? (Mutasd fel.) Tudjátok, mire használják? Bár kicsiny ké­szülék, de igen hasznos. Nézzétek, a tű mindig észak felé mutat. (Tartsd magasra, hogy mindenki lássa benne a tűt.) E sze­rint tájékozódik a hajó kormányosa, a repülőgép pilótája. Már sok ember életét mentette meg az iránytű, mert mutatta a helyes utat.

Van egy másfajta iránytű is. Bár ehhez az iránytűhöz hasonlít legkevésbé, mégis a legjobb, mert a mennybe vezető utat mutatja. Ez a kis iránytű segít megtalálni a föld különböző részeire vezető utat, de tovább nem. Az égbe vezető utat már nem mutatja. Ahhoz Isten más iránytűt adott nekünk: az Ő igéjét, a Bibliát. (Tartsd a kezedbe, hogy lássák.) Ugye nem jutott volna eszetekbe, hogy ez is iránytű? Pedig valóban az! Megmutatja az égbe vezető út kezdetét, vezet rajta és figyelmeztet minden veszélyre, ami az úton leselkedik. Sőt, beszél valamit a mennyről is, hogy méginkább kívánkozzunk elérni a célt. Já­nos 3:16 arról beszél, mit tett Isten, hogy elkészítse számunkra az odavezető utat. János 3:7 arra tanít, mit tegyünk mi, hogy az Ő országába vezető utat elérjük. Isten úgy szeretett mindnyájunkat, hogy az Ő Fiát adta. Ha a Fiúban, Jézusban hiszünk, nem kell elvesznünk, mert örök életünk van. Jézus mondja: újonnan kell születnünk. Ez azt jelenti: fogadjuk szívünkbe Őt, hogy abban éljen és uralkodjon. Ő erősebb nálunk, Ő segít és vezet. A Biblia azt is mutatja, hogy nekünk, Isten gyermekei­nek, hogyan kell élnünk. Megtanít barátságosnak, segítőkésznek lenni, szüleinknek engedelmeskedni. Imádkozni tanít, hogy beszélhessünk mennyei Atyánkkal és meghallhatjuk, amit Ő mond. Megmondja, ami Isten előtt nem kedves, azért hogy azt mi kikerüljük.

Minden fiú és leány, aki el akarja érni Isten országát, olvassa a Bibliát naponta és használja úgy, mint a kormányos, vagy a pilóta az iránytűjét.