Ismered?

2016.11.13 19:41

Ismered az „én” elégedetlenségét?

Nem bírja ki, ha valami nem az ő kedve és akarata szerint történik

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered az „én” elfogultságát?

A másik szemében gerendát lát, de a magáéban a szálkát sem veszi észre

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Be vagy-e töltve Szentlélekkel?

Ha tényleg be vagy töltve, akkor Jézus jelenlétét mindenki meglátja benned, s sokféle kegyelmi ajándékkal leszel felruházva a szolgálatra.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” kényelmességét?

Rögtön fáj, ha neki kell többet vagy a kellemetlenebb feladatot elvégeznie.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e a különbséget a vallásosság és a Krisztusban való élet között?

A vallásos ember Istent tiszteli, de személyes közössége nincs Jézussal. Aki Krisztusban él, sok gyümölcsöt terem és az Úr személyes vezetését tapasztalja.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

 

Van-e olyan lelki testvéred, akivel szoktál együtt szolgálni?

Jézus kettesével küldte tanítványait a szolgálatba. Neked is megmutatja, kit rendelt melléd a szolgálatban, ha imádkozva figyelsz Rá.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” kárörömét?

Örül a másokról terjesztett rossz hírnek, pletykának, hogy különbnek gondolhassa magát.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” dicsekedését?

Különbnek szereti mutatni magát, mint amilyen.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a hűség?

Mindig az Úrnál tart, elfordít a bálványoktól és elválaszthatatlanul összeköt az emberekkel.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a mértékletesség?

Akkor vagy mértékletes, ha nem az anyagiakra teszed a hangsúlyt, hanem a lelkiekre. És akkor, ha megtartod, hogy az egészséges dolgokból mértékkel, az egészségtelenekből semmit se fogyassz.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a békesség?

Ha van békességed, csend van a szívedben, nem bántasz másokat, s mások bántása nem fáj neked. A benned levő békesség kiárad, és másokat is érint.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” erkölcsösségét?

Vigyáz a látszatra, de szemei, gondolatai és álmai tisztátalanok

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” uralkodását?

Szeret parancsolgatni, de nem szereti, ha neki parancsolnak

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” önszeretetét?

Mindig magának akarja a legjobbat

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e a szív langymelegségét?

Amikor a szív nem lángol Uráért, az Igéért, a szolgálatokért, s az imádságért.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” irigységét?

Nem örül, ha a másiknak sikerül, és ha a másiknak többje van, vagy többet kap – ilyenkor mérges.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Ismered-e az „én” ígérgetéseit?

Ígéri, hogy segít, de kényelemszeretete vagy saját érekei miatt nem állja szavát.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” fösvénységét?

Azt is görcsösen szorítja, ami nélkül igazán megvolna.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” gőgjét?

Még az alázatosságát is különbnek tartja a másikénál.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” puhányságát?

Amikor határozottan szembe kellene szállnod a gonosszal, lazán megadod magadat.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” hiúságát?

Mindig beképzelt és szerénykedést tettet, de csak úgy nyeli az elismerést!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e az „én” gyávaságát?

Gyáván húzódik meg az óvatosság és bölcsesség leple alatt.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Ismered-e a szexuális kísértéseken való győzelem titkát?

Jézus nevében tagadd meg a közösséget kívánságaiddal!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ismered-e a szüntelen való engedelmességet?

Ha nemcsak néha, hanem mindig, feltétel nélkül engedelmeskedsz az Úr szavának.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Megvan-e benned a mentő szeretet?

A mentő szeretet mindig arra ösztönöz, hogy vezesd Jézushoz azokat, akik még nem tértek meg.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vendégeskedő, vagy a kijelölt helyeden maradó hívő vagy?

A vendégeskedő hívő itt is, ott is kapni szeretne – felelősségvállalás, tehervállalás és áldozat nélkül. Aki meg a helyén marad, és az Úr közösségében él, sokaknak áldásul lesz az élete.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Van-e rendszeresen személyes üzeneted a Bibliából?

Ha szól az Úr, Igéje megérint téged. Tűz támad szívedben, tudod Isten akaratát, s hogy mit kell tenned. Ekkor nem neked lesz mondanivalód az Igéről, hanem az Úrnak rólad.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Törvényeskedő, vagy evangéliumi hívő vagy?

A törvényeskedő hívő életét a szabályok határozzák meg, az evangéliumi hívő életét meg Jézus szeretetének elfogadása és a Lélek vezetése.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa