Ismeri nevemet

2015.03.15 12:37

Ő ismeri az én nevemet

 

Hallottam egy történetet egy idős lelkészről, aki haldoklott. Egy fiatalember, aki szintén lelkész volt, meglátogatta őt és felajánlotta neki, hogy felolvas a Szentírásból. "Van olyan kedvenc szakaszod, amit szeretnéd, hogy felolvassak, testvérem?" - kérdezte. "Igen," – válaszolta az idős férfi - "Kérlek, olvasd fel nekem a Krónikák első könyvének első fejezetét." A fiatalember figyelmesen hangsúlyozva felolvasta a családfákról szóló fejezetet. Kemény munka volt felolvasni az 54 versben szereplő mintegy 250 szokatlan nevet. Az idős lelkész figyelemmel hallgatott végig minden egyes nevet. Amikor a fiatalember befejezte, ő buzgó áment mondott. "Köszönöm fiam; ez olyan vígasztaló volt." A fiatalember őszintén zavarba jött. "Kérlek, mondd meg nekem," – kérte - "mi van ebben a fejezetben, ami olyan vígasztaló?" "Ó," – válaszolta az idős lelkész - "csak a gondolat, hogy Isten mindannyiukat névről ismerte!"

By Leonard C. Lee, Signs of the Times, June 26, 1956.