Ismerni a Megváltót

2014.02.18 18:08

     Egy gyülekezet két tagja ugyanazon időben halt meg. Mindketten
felkerültek a mennyei várószobába, hol egy ajtó előtt várakoztak. Kinyílt az
ajtó, és beszólították az egyik várakozót. Ott valaki várt rá és kérdést
tett fel neki: Ismered-e Jézust?
- Hát persze. felelt rá.
- És mit tudsz róla? Hangzott az újabb kérdés.
- Hát ő Isten fia, aki lejött a földre az emberek megváltására.
- De mennyire ismered Őt? - kérdezte ismét.
Erre a kérdezett kezdte felsorolni a biblia sorait és mindent amit tanult
Krisztusról. Hosszan sorolta az idézeteket, de a kérdező félbeszakította.
- Nem erre vagyok kíváncsi! Te számodra mit jelent Jézus?
A kérdezett ismét idézetekkel próbált válaszolni.
- Köszönöm - mondta a kérdező- menj ki és szólítsd be a következőt.
Kiment és beküldte a másik várakozót. Az belépett, és felnézett. Amikor meglátta a kérdezőt, leborult előtte és csak ennyit mondott: Megváltóm!
   Vajon, mikor rajtunk a sor, felismerjük-e Krisztust, a megváltót, ha eléje kerülünk, vagy csak idézgetjük a tanultakat?
Aradi István, Szeged