Isten segít a beszédben

2014.02.19 09:04

„Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nemde én, az Úr? Most hát eredj és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell.”

2Mózes 4:11-12.

Hallottál egy nagyon jó prédikációt. Magadban azt mondtad: Végre! És eljátszottál a gondolattal, hogy megteszed, amire ott Isten indított. Elindulsz.

Terveket szőttél, álmodtál, és azt mondtad: Holnap!

Aztán reggelre elszállt a lelkesedés.

Mi lesz, ha nem tudom úgy elmondani?

Mi lesz, ha kinevetnek?

Meg aztán nem vagyok én szónok! Sem prédikátor! Nincs erre képesítésem!

Aztán olyan kifogások is eszedbe jutnak, amikre addig még csak nem is gondoltál.

- Mit mondjak? Igazad van! Kinevethetnek, dadoghatsz, lehet, nem is lesz olyan hatékony, ahogy megálmodtad.

De nem érzed, hogy kihagytál valakit ebből az egészből?

Elfelejtetted, hogy nem te vagy a történet főszereplője. Isten az! Ő ad szájat, meg hallgató füleket, Őt fogják esetleg visszautasítani vagy elfogadni – nem téged. Te csak egy szócső vagy. A felelősség Istené. A tiéd csupán annyi, hogy azért mégiscsak indulj el, ha félve is, ha aggódva is. A többit bízd Istenre.

Emlékezz Mózesre. Nehezen indult el, de miután teljesen Istenre bízta magát, hatalmas csodák szemtanúja lehetett.

„Mózes azonban még mindig azért könyörgött, hogy Isten válasszon és küldjön helyette alkalmasabb személyt. Ezek a mentségek Mózes alázatosságából és félénkségéből fakadtak; de miután az Úr megígérte, hogy eltávolít útjából minden nehézséget és megadja a sikert, minden további vonakodás bizalmatlanságról tanúskodott volna.” PP

Csodákat szeretne ma megláttatni veled a mi Istenünk! Indulj bátran!