Isten szeretete

2014.09.02 12:04

Isten szeretete

  • Isten józanul szeret minket, semmiképpen sem közömbösen.
  • Isten annyi szeretet ad nekem, amennyit csak elhordozhatok. De mivel még többet akar ajándékozni, ezért nevel engem.
  • Amikor egyszer vidéken jártam, egy tanyán, a csűrön nem mindennapi szélkakast pillantottam meg. A nyílhegyen ezek a szavak álltak:

Isten szeretet

Kíváncsian léptem be a kapun és megkérdeztem a gazdát

  • Mit jelentsen ez a felirt? Azt hiszi, hogy Isten szeretete oly változékony mint a szél járása? Talán úgy ingadozik, ahogy a szélkakast forgatja a szél?
  • Nem, természetesen nem - válaszolta a gazda. Azt szeretném általa minden szemlélővel megértetni, hogy Isten mindig szeret, bárhonnan is fúj a szél.
  • “A világ méltán nevethet rajtunk, ha Istenről úgy beszélünk, mint a szeretet Istenéről, és ugyanakkor mi keresztények megvetjük egymást.”

(Roger Schütz)

  • “Akinek szíve Isten kegyelmével és szenvedő embertársai iránti szeretettel van tele, az bárhol van is, alkalmat talál arra, hogy bátorító szavakat szóljon a megfáradtakhoz."