Istentisztelet a Mennyben

2015.03.16 07:11

Istentisztelet a mennyben

Jelenések 4. fejezet

Nem tudom, hogy szeretsz-e istentiszteletre járni? Vannak, akik alig várják a szombatot, hogy a gyülekezetbe mehessenek, mások pedig nem élvezik annyira.

Most egy olyan istentiszteletről lesz szó, ami nem a földön, hanem a mennyben zajlik. János apostol látomásában egyszer csak egy nyitott ajtót látott, amin keresztül be lehetett pillantani a mennybe. Jézus biztatta, hogy lépjen be. Amit először látott, az egy fényes trón volt, amin Valaki ült. Nem írja le az apostol, hogy néz ki a trónon Ülő, de világossá válik, hogy az Atya Isten az. Fényesen ragyogott, és trónját szivárvány vette körül. Ott volt a Szentlélek is, akit hét lámpás jelképezett ebben az esetben. Volt ott 24 vén, fehér ruhába öltözve, akik valószínű, hogy az emberiség képviselői. Rajtuk kívül négy különleges angyal is állt ott az Isten trónjánál. Ezek az angyalok a mennyből letekintve látták mindazt, ami a világegyetemben történik, és nem győztek betelni a csodálkozással. Ezért folyton ezt mondták „Szent, szent, szent az Úr!” Mindenki letérdelt Isten trónja előtt és hálát mondott, amiért megteremtette őket. Jánost Jézus hívta erre az istentiszteletre. Téged is Ő hív. Ez a meghívás néha egészen különleges módon jut el hozzánk. Van, amikor egy szórólapon, baráton vagy szomszédon keresztül érkezik, de előfordulhat, hogy a média segítségével jut el hozzánk. A földi istentiszteleten is mindenki jelen van. Igaz, hogy láthatatlan formában – de épp úgy, mint a mennyein. Az Atya Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek és az angyalok. Én nagyon kellemetlenül érezném magamat, ha csak én hiányoznék. Nem volnék akkor sem igazán boldog, ha lekésnék. Isten jelenléte megkívánja, hogy tisztelettel és szent komolysággal legyünk azon a helyen, amit Ő jelenlétével különös módon megtisztel. Tedd föl magadnak a kérdést: Mit tenne Jézus? És amit te teszel, azt Ő is tenné?