Izzó érc

2019.01.07 18:25

Ezékiel könyvének 1:4 részében van egy szó, amely csupán egyszer fordul elő a Bibliában, és gyakorlatilag ma senki sem tudja, pontosan miképpen is lehetne biztosan jól fordítani. Ez a szó a chashmal. A Károli-féle fordításban így hangzik (lásd kiemelés): „És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, a mely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó ércz látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből” (Ez 1:4). Az biztos csupán, hogy valami fényeset jelent, többnyire ezért izzó ércként fordítják több nyelven is (és lehet, hogy ez a legjobb fordítása is). Az LXX fordítói elektronként tették át görögre. Ezen a nyelven fényes (esetleg szikrázó) fémet és borostyánkövet is jelent. A fordítás aztán szép karriert futott be, ma ugyanis a modern héber nyelvben a chashmal szóval fejezik ki az elektromosságot a zsidók. Egyesek egyébként ebből (is) akarják levezetni, hogy ott tulajdonképpen elektromos tevékenységet látott a próféta. Akármit látott is Ezékiel, az biztos, hogy elektromosságként nem akarta leírni, hiszen számára ez a fogalom nem is létezett.