Jairus kislánya

2014.03.03 10:59

Jairus tekintélyes zsidó vezető volt. Egy alkalommal aggódva, szomorúan kereste Jézust, és arra kérte, hogy menjen el vele, és gyógyítsa meg egyetlen kislányát, aki nagyon beteg.

            Jézus azonnal elindult, de csak lassan haladhatott a nagy tömeg miatt. Miközben közeledtek Jairus házához, egy asszony szeretett volna Jézus közelébe férkőzni, de ez a rengeteg ember miatt szinte lehetetlen volt. Már 12 év óta betegségben szenvedett. Nőgyógyászati bajával sok-sok orvost felkeresett, és ez sok pénzébe került, de semmi nem használt. Elhatározta, hogy Jézushoz megy, mert hallott róla, hogy milyen csodákat tesz. A sodró tömegben nehéz volt Jézus közelébe menni, s ha elé állhatott volna, akkor is szégyellte volna betegségét elmondani az emberek előtt. Úgy tűnt, hogy egyetlen reménye elszáll. Ekkor hirtelen elhatározással megérintette Jézus ruháját, bízva abban, hogy így is meggyógyul. Testében azonnal érezte, hogy megszűnt a betegsége. Jézus pedig érezte, hogy valaki hittel érintette, és isteni erő áradt ki belőle.

  • Ki érintett engem? – kérdezte.

A tanítványok úgy vélték, hogy nyilván valaki véletlenül ért hozzá. De Jézus újra feltette a kérdést. Valaki érintett engem, és én éreztem, hogy erőt kapott az illető. Ki volt az? Így az asszony elébe borulva elmondta, hogy miként gyógyította meg a hitből való érintés.

            Időközben egy csoport érkezett Jairushoz:

  • Ne fáraszd tovább a Mestert, mert a lányod meghalt!

Óh, de szomorú lett a főember! Könnyek csillogtak szemében. Jézus azonban szeretettel ránézett, és azt mondta:

  • Ne félj, csak higgy! – és elindultak a ház felé.

A házban siratókkal találkoztak, akik nagy jajveszékeléssel gyászoltak. Jézus azt mondta nekik, hogy a leányka nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. Jézus kiküldött mindenkit a halott kislány mellől néhány tanítványán és a szülőkön kívül. Megfogta a kislány kezét, és így szólt:

  • Kislány, hozzád szólok, kelj fel!

Erre a kislány felült és elmosolyodott. A termet a csodálkozás moraja töltötte be. Jézus kérte, hogy adjanak enni a kislánynak.

  • Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él. Jn.11,25.

 

(Mk.5,21-43.)