Jézus az Atyához megy

2014.01.08 15:16

Jézus az Atyához megy

 

Feltámadása után Jézus találkozott két Emmausba igyekvő tanítvánnyal, akik, miután felismerték Őt, azonnal visszatértek Jeruzsálembe. Izgalomtól kipirultan beszélték el tanítványtársaiknak, hogy találkoztak a feltámadt Jézussal. Talán még mondanivalójuk közepére sem értek, amikor Jézus megjelent közöttük. Nagyon meglepődtek. Először azt hitték, álmodnak vagy kísértetet látnak. Azonban miután Jézus kedves, szelíd hangján megszólította őket, megnyugodtak. Megmutatta nekik kezein és lábain a sebhelyeket, és szeretettel bátorította őket, hogy mondják el mindenkinek ezt a jó hírt, az evangéliumot, hogy Ő meghalt ugyan, de feltámadott. Kérte, hogy tanítsák az embereket és biztosította őket jelenlétéről.

Aztán elmentek együtt a Bethánia melletti domboldalra. A tanítványok érezték, hogy ünnepélyes pillanatok szemtanúi lehetnek. Jézus mindegyikükhöz szólt néhány bátorító szót. Kezét fejükre téve megáldotta őket. S míg kezét áldásosztóan tanítványai fölött tartotta, lassan felemelkedett. Egyre magasabbra és magasabbra. Már-már alig látták Őt. Aztán egy felhő teljesen eltakarta szemeik elől.

Annyira ünnepélyes volt, ami történt, hogy hosszú percekig nem bírtak megszólalni. Csak néztek fölfelé, és szívükbe valami leírhatatlan béke költözött.

Észrevétlenül két fehérruhás angyal állt meg mellettük. Megszólította őket. Miért álltok itt, nézve a menny felé? Ez a Jézus, akit láttatok felemelkedni, ugyanúgy jön el ismét, ahogyan elment.

Kimondhatatlan öröm és boldogság töltötte el őket, mialatt visszamentek Jeruzsálembe, hogy elkezdjék azt a munkát, amit Jézus bízott reájuk.