Jézus hét mondata a kereszten

2014.09.02 10:41

Jézus Krisztusnak a kereszten elhangzott hét mondata

  1. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.  Lukács 23:34
  2. Még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács 23:43
  3. Asszony, íme a te fiad! Íme a te anyád! János 19:26-27
  4. Szomjazom. János 19:28
  5. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Máté 27:46
  6. Elvégeztetett! János 19:30
  7. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! Lukács 23:46