Jézus megszületett

2014.01.08 15:23

Jézus megszületett

            Jézus születése nem mindennapi eseményt volt.

Egy napon Máriát, a gyönyörű fiatal lányt egy angyal - Gábriel – kereste fel Názáretben. Meglepő hírt közölt vele. Elmondta, hogy Isten Őt választotta ki. Így bátorította: Ne félj Mária! Isten előtt kedves vagy! Fiat szülsz, és Jézusnak nevezd. Ő a magasságos Isten Fia, aki megszabadítja a népet a bűntől.

Mária megdöbbent a hírt hallva. Hogyan? Én lennék a várva-várt Messiás anyja? De hát hogyan? Sokáig gondolkodott ezen a furcsa találkozáson, de szívében igent mondott.

 „Az Úr szolgája vagyok. Teljesedjenek be hát rajtam szavaid.”

Igen. Jézus – az Ige – kezdetben Istennél volt. Minden őáltala lett. Benne volt az élet és a világosság. Ez a világosság jött le az emberek közé. Sok prófécia utalt erre a nagy eseményre. Végre elérkezett az idő. Mária készen volt arra, hogy ennek a szép tervnek részese legyen.       

Néhány hónap elteltével népszámlálás volt, ezért Máriának Józseffel együtt Názáretből Betlehembe kellett mennie. Amikor, a közel 150 km-es út után fáradtan, porosan megérkeztek, senki nem adott szállást nekik. Végül egy egyszerű istállóban találtak helyet és ott született meg a világ Megváltója.

Sajnos a nép, akihez Jézus lejött, még nem volt készen fogadására. A papok közömbösen végezték szolgálatukat, holott ismerték a próféciákat, hogy elérkezett a Messiás eljövetelének ideje.

Pontosan tudták azt is, hogy Betlehemben fog megszületni, hisz így jövendölte meg az Úr Mikeás prófétán keresztül. (Mikeás 5:2.) Milyen szomorú, hogy szinte senki nem várta a földrejött királyt.

„A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.

Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.”

(János 1:10-12.)

Lukács 1: 26-37. és Máté 1: 18-25. versek alapján.