Jézus születéséről teszt

2014.03.03 12:42

 

1.) Hol született  Jézus Krisztus?

a.         Júdeában

b.         Galileában

c.         Samariában

 

2.) Melyik mondat helyes? Mit mondott az angyal Máriának?

  1. Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Immánuelnek, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
  2. Szül pedig fiat és nevezd annak nevét, Isten Fiának mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
  3. Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.

 

 

3.) Az Úr angyala így szólította meg Józsefet álmában,

a.         „József, Dávidnak fia...”

b.         „József, ki Isten választott embere vagy...”

c.         „József, Ábrahám fia...”

 

4.) Hol jelentek meg az angyalok a pásztoroknak?

a.         Az Olajfák hegyén

b.         A betlehemi dombokon

c.         A Bethesda tónál

 

5.) Melyik királlyal találkoztak a bölcsek Jeruzsálemben?

a.         Agrippa zsidó királlyal

b.         Heródessel

c.         Salamon királlyal

 

 

 

(Helyes megfejtések: 1/a, 2/c, 3/a, 4/b, 5/b)

 

 

 

1.) Hányan voltak a napkeleti bölcsek?

a.         Hárman

b.         Öten

c.         Nem közli számukat a Szentírás

 

 

2.) Miután meghalt Heródes király, József családjával visszatért

a.         A galileai Názáretbe

b.         A júdeai Betlehembe

c.         Samáriának Sikár nevű városába

 

3.) Mikor keresztelkedett meg Jézus Krisztus?

a.         8 napos korában

b.         12 éves korában

c.         30 éves korában

 

4.) Mi a szentjánoskenyér?

a.         Keresztelő János eledele volt, az ő receptje szerint készül.

b.         Babra emlékeztető, hüvelytermést hozó fa termése.

c.         Mivel János apostol Efézusban volt presbiter, így róla nevezték el az úrvacsorai kenyeret szentjánoskenyérnek.

 

5.) Miért böjtölt Jézus Krisztus 40 napig?

a.         Mózes példáját követte

b.         Így akart megszabadulni Sátán kísértéseitől

c.         Hogy felkészüljön a szolgálatra

 

 

 

Helyes válaszok: 1/c, 2/a, 3/c, 4/b, 5/c

 

 

 

1.) Hol született Jézus Krisztus?

a.         Jeruzsálemben

b.         Názáretben

c          Betlehemben

 

2.) Mennyivel volt idősebb Keresztelő János a földreszületett Jézusnál?

a.         1 évvel

b.         Fél évvel.

c.         Csupán 2-3 hónappal.

 

3.) Mi volt Jézus szüleinek a neve?

a.         Amrám és Jokébed

b.         Erzsébet és Zakariás

c.         Mária és József

 

4.) József titkon akarta elbocsátani Máriát, mivel ő

a.         igaz

b.         becsületes

c.         hűséges ember volt

 

 

5.) Ézsaiás próféciája szerint mi lesz a születendő gyermek neve?

a.         Messiás = Felkent

b.         Immánuel = Velünk az Isten

c.         Jézus Krisztus = Megváltó

 

 

Helyes válaszok: 1/c, 2/b, 3/c, 4/a, 5/b