Józsefet megáldotta az Úr

2016.11.13 18:51

Az igaz, hűséges, szerető szívű ember a föld sója, a világ világossága. Nélkülük a világ ma már nem volna más, mint a térben keringő, kiégett, kihűlt salaktömeg. Nélkülük Isten már rég szétmorzsolta volna ezt a kis bolygót, és haragjának szelével elfújta volna. Ezt a bolygót az imádkozó emberek, Isten emberei tartják még fenn. A vihartól korbácsolt tengeren Isten megőrizte a hajót, mert Pál is rajta volt. Isten az ő szolgáiért tartja távol az ítélet viharát a földtől. Józsefért – Potifárt is megáldotta. Potifár elég bölcs volt ahhoz, hogy ezt felismerje, elismerje.

József Istenben elrejtett életet élt. A menny légköre vette körül. Ilyen ember közelében mindenkire áldás árad. Ez a jellemzője minden olyan embernek, aki Istenben elrejtve él.

Carlye B. Haynes: Isten küldött egy embert 48. old.