Kána

2014.03.02 10:11

Kána – történelmi település Közel-Keleten, Galileában. Hét km-re van Názárettől Észak- Keletre. Ha halljuk a nevét, a menyegző jut az eszünkbe.

Érdekes, hogy csak János evangéliuma említi, a szinoptikus evangéliumokban szerepel. János apostol viszont háromszor is említi. Első alkalommal (János 2:1.) – ahol a kánai menyegző és Jézus első csodájának leírása van.

Másodszor a királyi tisztviselő fiának meggyógyításakor kerül említésre (János 4:46.). Tehát még egy csoda fűződik ehhez a helyhez. Harmadik említése akkor van, amikor a feltámadt Jézus megjelenik a tanítványoknak, köztük a kánai Nátánáelnek (János 21:2).

Kánában levő látnivalók a Ferences rend kezén vannak. Itt áll a menyegző temploma, amely oltárain a kővödrök jelképei jelen vannak. Ugyanakkor a templom alagsorában vannak kővedrek, amik a Jézus-korabeli időt idézik. Ezek sokkal ormótlanabbak, mint gondolnánk.

A templomban időről időre felhangzik a nászinduló, keveredve a jelen a múlttal.

Kánában szinte kötelező meglátogatni a kánai bort (mustot) árusító boltot. Ha többet veszünk, olcsóbb, persze csak mértékkel. A végén kiderült, hogy nem elég a készletük, mert a csoport minden tagja kánai borral szeretné tartani a legközelebbi úrvacsorát. A must palackozása és árusítása igazolja, hogy a kánai bor nem is bor volt, hanem ahogy mindig is hittük; must.

Gyürüs István