Karácsony

2014.03.04 09:57

Karácsonyi ajándékok

 Bibliavers: Róma 12:1

Tárgy: Zöld flanelből karácsonyfa; papírból kéz, láb, szem, fül, száj, szív flanelra ragasztva

10. Lecke

Ebben a hónapban születésnapot ünneplünk. Gondolom, ti mindnyájan tudjátok, kinek a születésnapja ez? Igaz? Jól van. Jézus születésnapja. Észrevettem, hogy karácsony előtt mindenki izgatott. A sarokban suttognak, különböző dolgokat vá­sárolnak és eldugják a szekrényben vagy fiókban. Nincs is más gondolatuk a karácsony előtti hetekben. Szeretném tudni, miről beszélgetnek és kinek vásárolnak olyan sokat. Biztosan a születésnapi gyermeknek? Kell, hogy kapjon valamit a születésnapjára! Figyeljük csak, miről beszélget két kislány egymással. "Karácsonyra egy pár sílécet és egy új ruhát kérnék. És te Erzsébet?" "Oh, az édesapám már bőrkabátot és korcsolyát ígért, bizonyára barátaimtól, rokonaimtól is kapok sok min­dent. Oh! Alig tudom kivárni! Karácsony a legszebb idő! Te is úgy gondolod Éva?" "Az igaz. Anyának szép sálat és kesztyűt ajándékozom. Apa egy pár csinos házi cipőt kap tőlem. Oh, olyan sok embert kell megajándékoznom, hogy zsebpénzem egé­szen elfogy! Ők megajándékoztak az előző évben, így most nekem is kell adnom valamint."

Nem különös, hogy Jézus a születésnapi ünnepelt, de senki sem beszél Róla. Senki sem gondol arra, hogy megaján­dékozza. Rendben van, ha egymásnak kedves ajándékokat készítünk, Jézusnak sincs ellene kifogása. Biztosan örül annak, ha mi önzetlenül és szeretettel adunk egymásnak valamit, hogy örömet szerezzünk. Mégis, először a születésnapi gyermekre kellene gondolnunk. Igaz? Milyen boldoggá tesszük Őt ajándékainkkal!

Most kérdezzétek meg magatoktól, mit tudunk Néki ajándékozni? Hiszen Övé az egész világ! Mégis, egyet kíván az Úr Jézus, és ez Neki fontosabb mindennél. (Tedd a karácsonyfát a flanelt táblára, helyezd rá a kezet, lábat a fentebb meg­adott sorrendben.)

Jézus készséges kezeket kíván, melyek Neki szolgálnak. Kezeket kíván, melyek odahaza segítenek, kezeket, melyek imádságra kulcsolódnak, kezeket, melyek más gyermekeket a gyermekiskolába vezetnek. Kezeket akar, melyek sohasem üt­nek, melyek sohasem durvák. Jézus nagyon örülne, ha ezen a karácsonyon kezeteket kapná meg.

Lábakat is kíván Ő, igyekvő lábakat, melyek engedelmesen futnak az Ő házába. Lábakat, melyek otthon örömmel vá­sárolnak be, lábakat, melyek sohasem visznek olyan útra, amelyen az Úr Jézus nem jár velünk. Jézus ezen a karácsonyon lá­batokat szeretné.

Szemeket szeretne Jézus, melyek figyelik, hogy hol cselekedhetnek jót. Odahaza fiatalabb testvéreiknek bibliai törté­neteket olvasnak, vagy tanulmányozzák a Bibliát. Körülnéznek, vajon odahaza anyának, vagy a tanárnak, vagy a gyermekis­kola vezetőnek van-e szüksége segítségre? Szemlélhetitek szemetekkel mindazt a sok fenséges dolgot, melyet Isten az Ő csodálatos szép világában teremtett, és becsukhatjátok szemeteket, hogy ezeket megköszönjétek Neki.

Fületeket is Néki adhatjátok, hogy szavát meghalljátok, amikor azt hirdetik. Halljátok, amikor apa és anya veletek be­szél. Elfordíthatjátok fületeket a romlott szavaktól, történetektől. Szátok is van, ezt is kívánja Jézus. Szeretné, hogy otthon szátokkal kedvesen és barátságosan beszéljetek. Azokhoz, akik az iskolában, a gyülekezetben vagy bárhol beszélni akarnak veletek, udvariasak és szeretetre méltók legyetek. Szátok más fiúknak és lányoknak beszélhet Jézusról és meghívhatja őket a gyermekiskolába.

Egyet még adhattok Neki, és ez tenné Jézust a legboldogabbá: szíveteket. Ha Neki adjátok, tisztára és fehérre mos­sa, mint a hó, Ő akkor betölti szeretettel, örömmel és békességgel. Így örökre az Ő fiai és leányai lesztek. Tudjátok, mennyire szeret titeket Jézus, és azt akarja, hogy Övéi legyetek! Annyira szeret, hogy értetek halt meg a kereszten, hogy nektek ne kell­jen meghalni. Minden büntetésünket magára vette, hogy többé ne kelljen viselnünk - ha hiszünk Őbenne.

Születésnapi ajándékul Jézus téged szeretne, egész valódat. Akarod magad Neki ajándékozni? Akarod kedves, hűsé­ges Megváltódnak ajándékozni kezedet, lábadat, szemedet, füledet, szádat és mindenekelőtt a legfontosabbat: szívedet?