Képzelt levél Pál apostolnak

2019.01.07 17:22

KÉPZELETBELI LEVÉL PÁL APOSTOLNAK:

Nagytiszteletű Pál apostol, független misszionárius

Korintus, Görögország

Kedves Pál Úr!

Nemrég megkaptuk levelét, melyben szolgálatra jelentkezik igazgatóságunkhoz. Alaposan megvizsgáltuk ügyét, és őszintén szólva meglepett minket, hogyan sikerült megbízható misszionáriusként feltüntetnie magát.

1. Először is megtudtuk, hogy ön komoly szembetegséggel küszködik, ami szinte bizonyosan leküzdhetetlen akadálya bármiféle hatékony szolgálatnak. Általában hibátlan látást követelünk meg.

2. Másodszor nem nézzük jó szemmel, ha egy teljes idejű misszionáriusnak világi mellékfoglalkozása van, önről pedig azt halljuk, hogy másodállásban sátrakat készít. A filippi gyülekezethez írt levelében elismerte, hogy ez az egyetlen csoport, amelyik támogatja önt. Kíváncsiak vagyunk ennek okára.

3. Ezen kívül igaz-e, hogy ön ült már börtönben? Egyes testvéreink úgy tudják, hogy két évet ült Cézáreában, de Rómában is bebörtönözték már.

4. Emellett Efézusból azt a hírt kaptuk, hogy ön borsot tör a helyi üzletemberek orra alá, és hogy úgy beszélnek ott önről, mint aki „az egész világot felforgatja”. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen feltűnéskeltésnek nincs helye a keresztény misszióban.Helytelenítjük a damaszkuszi esetet is, amikor önt csak egy falon leengedett kosárban tudták kimenekíteni.

5. Ön az egyik levelében "az öreg Pálnak" nevezi magát. A nyugdíjakra vonatkozó új irányelveink nem adnak helyet létszám feletti idős támogatottaknak.

6. Az ön szolgálata túl csapongó ahhoz, hogy sikeres lehessen. Először Kis-Ázsia, aztán Macedónia, majd Görögország, Olaszország, most pedig egy megvalósíthatatlan spanyolországi vállalkozásról beszél. Az összpontosítás fontosabb, mint az erőink szétforgácsolása!

7. Végül Dr. Lukács, az orvos szerint ön vékony, kis termetű, erősen kopaszodó ember, gyakran beteg, és mindig annyira feldúlják a gyülekezetei, hogy igen keveset alszik. Dr. Lukács elmondta, hogy ön fél éjszakákon át járkál imádkozva a házban.Szerintünk a megfelelő jelentkező józan gondolkodású és izmos testalkatú. Meggyőződésünk, hogy a korai lefekvés erőt ad az embernek, és amikor felébred, tele van energiával.

Sajnálattal közöljük önnel Pál testvér, hogy eddigi gyakorlatunkban nem találkoztunk még olyan jelölttel, aki ennyire messze állna missziós bizottságunk követelményeitől. Ha elfogadnánk jelentkezését, a jelenlegi missziós irányelveink minden pontját megszegnénk. Ön tehát a misszimunkára alkalmatlan.

Üdvözlettel: Vattafejű Flavius, a Külmissziós Bizottság titkára