Kérdés, felelet

2019.01.09 12:32

Kérdés felelet

Mi mondanivalód van számomra újra Mesterem?

Hová akarsz vezetni? Hadd jól megértenem!

Utam, hol eddig jártam, ketté miért szeléd?

A választ-váró lelkem sóvárogva néz feléd.

 

Fiam, a pusztaságba azért vezettelek,

Mert itt a csendben, magányban beszélhetek veled

Nagy volt a zaj, a lárma, amely körülfogott,

Hangomra jól figyelni nem tudtál volna ott.

 

Most nézz bele szemembe, míg átfog hű karom.

Győződj meg, hogy szeretlek, javadat akarom.

Türelmesen hajolj meg, ha int, ha fedd e kéz,

Így lesz majd életed szent, tiszta és egész

 

Most már értem égi Mester, mi szándékod velem.

Örömmel hajtom immár igád alá fejem.

Hadd járjak iskoládba türelmesen, híven,

Míg veled és Királyom eggyé nem lesz szívem

H. Károly