Két Sándor

2014.02.25 19:01

Egy éjjel Nagy Sándor nem tudott aludni, így elhatározta, hogy végignéz a táboron. Ment őrhelyről őrhelyre, és mindenhol röviden elbeszélgetett a strázsáló őrökkel, akik boldogok voltak, hogy a nagy hadvezér megszólította őket. Az egyik őrhelyre érve azonban azt látta Nagy Sándor, hogy az őr alszik. Mérgesen fölébresztette és rákiáltott:

  • Hogy hívnak téged katona?

A katona látva, hogy a hadvezér áll előtte, és hogy lelepleződött mulasztása, nagyon ijedten és félve válaszolt:

  • Sándor a nevem.

Nagy Sándor azonban nem hallotta az ijedt katona hangját, így visszakérdezett:

  • Nem hallottam katona, mi a neved?

A katona összeszedte összes bátorságát, és hangosabban válaszolt:

  • Sándor.
  • Katona, két lehetőséged van. Vagy megváltoztatod a neved, vagy pedig olyan életet élsz, amely méltó ehhez a névhez!

Nagy Sándor megkegyelmezett a mulasztáson ért éjjeli őrön, aki viszont ezen túl igyekezett nevéhez méltón viselkedni, így később ez a Sándor - Nagy Sándor egyik legjobb katonája lett.