Két testvér öröksége

2014.02.25 19:00

Két testvér egyszer összeveszett az örökségen, olyannyira, hogy majdnem egymás torkának ugrottak. Végül azonban nagy nehezen sikerült abba megegyezni, hogy keressék föl a vidék bölcs emberét, és tőle kérjenek tanácsot. A bölcs nem lakott közel a falujukhoz, így több napig együtt kellett gyalogolniuk. Szótlanul és haragosan bandukoltak egymás mellett, még az elemózsiájukat sem voltak hajlandók megosztani egymással. Végül elérkeztek a bölcshöz, és egymás szavába vágva mondták el az örökség problémáját. A bölcs kis gondolkodás után így válaszolt:

  • Mivel az idősebb testvér a rangidős, neki kell két részre osztania a vagyont.

Az idősebb testvér kihúzta magát, és nagyon örült a bölcs döntésének. De a bölcs nem fejezte be, hanem így folytatta:

  • Viszont a kisebbik testvér feladata, hogy a két részre osztott vagyonból, kiválassza, hogy ő melyik részt szeretné.

Soha sem osztottak el azon a vidéken igazságosabban vagyont, mint az a két testvér