Ki a példaképed?

2014.02.26 15:54

Gyermekeknek szervezett bibliatáborban tettem fel ezt a kérdést.

A gyerekek válasza.

 Az apukám

 Az anyukám

 Elvis Presley

 Columbo…

 

Amikor egy gyülekezetben kérdeztem meg ugyanezt, a jelenlevők 80 százaléka azt válaszolta, "Jézus Krisztus a példaképem!"

Hát, ezt hiszem is, meg nem is! Valóban Jézus a példaképed?

Csak egy kis csokorra valót gyűjtöttem össze Jézus életéből. Te hogyan reagáltál volna, mit válaszoltál volna az ellened áskálódóknak?

  • Nem fogadták el Őt Kősziklának. Megvetették. „Utált volt, az emberektől elhagyott…” (Ésa 53:3)
  • Kiforgatták szavait.
  • Szabad-e a császárnak adót fizetnünk? A „szabad" is rossz válasz, és a „nem szabad" is rossz válasz. Jézus válasza ez volt. „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené."
  • Igaznak tettették magukat, kísértették Őt.
  • A szadduceusok nem hittek a feltámadásban, provokatív kérdést tettek fel Jézusnak, hogy tőrbe csalják.
  • A farizeusok álkegyesen megkérdezték, „Melyik a NAGY parancsolat a tízből?" Jézus összefoglalta két parancsolatban az összest. "Szeresd Istent, és szeresd felebarátodat!"
  • „De ki az én felebarátom?” – Ezzel a kérdéssel is zavarba akarták hozni.

Jézus állandóan TOP-on volt. Mindenkinek kész volt felelni. Ismerte az Írásokat és azok ihletőjét, Istent. Egyetlen percre sem távolodott el tőle.

Nem engedte meg magának az ilyen mondatot, „Most nincs kedvem!” „Fáj a fejem!”

 „Hagyjatok egy kicsit békén!” „Egy csöpp nyugta sincs tőletek az embernek!” „Most nincs kedvem a zsinagógába menni, mert a héten úgy kimerültem a sok gyógyításban meg beszédben, hogy most pihenni vágyom!”

Jézus nem aludt el, amíg a főpap felolvasott az Írásokból. (És ha lett volna mobilja, valószínűleg nem küldött volna istentisztelet alatt sms-ket és fényképeket Péternek meg Jánosnak.)

Nagyon gyakran kora hajnalban vagy épp egész éjszaka imádkozott... és nem aludt bele! Nem mondta, „Most nincs kedvem imádkozni."

Amikor segítséget kértek tőle – például, hogy gyógyítsa meg valaki fiát –, akkor nem úgy állt a munkához, „hogy más is hozzáférjen”! Nem ímmel-ámmal, sóhajtozva és nyögve vállalt el egy feladatot, hogy „No, akkor essünk túl rajta, ha már annyiszor megkértetek!" Nem mondta, „Nem látjátok, milyen kimerült vagyok? Nem hagynátok már végre egy kicsit pihenni?”

Nem hivatkozott anyagi nehézségre, családra, egészségi problémára, pedig „a betegségeinket viselte, a fájdalmainkat hordozta… fájdalmak férfia, betegségek ismerője” volt.

Jézus minden esetben szeretettel és önzetlenül végezte az Atyától rábízott munkát.

 

Még mindig azt mondod, hogy Jézus a példaképed?

  • Hol voltál a legutóbbi istentiszteleten?  És a felhíváskor? Ott voltál az evangélizáción? És az imaórán? Meglátogattad, akit már olyan régen akartál?
  • TÉNYLEG JÉZUS A PÉLDAKÉPED?!