Ki az a Gasmu?

2014.03.02 10:05

Egy lelkész Nehémiás 6. fejezetéből prédikált. Elolvasta a 6. verset: „Melyben ez volt írva: A szomszéd népek közt ez a hír és Gasmu is mondja, hogy te és a zsidók pártot akartok ütni, ezért építed te a kőfalat; és hogy te leszel az ő királyok, e beszédek szerint.”

A prédikáció hevében, amikor ki akarta fejezni, hogy Isten tervével szemben az emberi törekvésnek semmi jelentősége sincs, feltette a költői kérdést: „De Testvérek! KI EZ A GASMU?”

Egy testvér, aki híres volt arról, hogy a szombatiskolát csak ritkán tanulta, ijedten a következőt válaszolta a feltett kérdésre: „Ne haragudjatok testvérek, de ezen a héten nem volt időm tanulni a szombatiskolát!”

Nézzük csak, ki az a Gasmu?

A Bibliai lexikon nem tartalmazza a nevét. A bibliai nevek és fogalmak szótára azt jegyzi meg, hogy néha Gesem néven szerepel.

Jelentése: eső, záporeső, zömök, testiesség.

Arab férfi, aki meg akarta akadályozni Nehémiást az újjáépítésben.

(Neh 6:6. Lásd fent. 2:19 „Mikor meghallotta ezt a Horonból való Szanballat és az Ammonita Tóbiás, a szolga, és az arab Gesem, gúnyoltak és lenéztek minket, mondván: Micsoda ez, amit műveltek? Talán bizony a király ellen akartok pártot ütni?” 6:1-2 „És amikor meghallotta Szanballat, Tóbiás, az Arábiabeli Gesem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jóllehet még az ideig ajtókat nem állíttattam a kapukra, Szanballat és Gesem ilyen üzenetet küldött hozzám: Jer és találkozzunk a faluk egyikében, az Onó-völgyében; holott ők gonoszt gondoltak ellenem.”)

A keresőprogramba beírva több mint hétezer találat jön ki, de sok közülük nem a Bibliával kapcsolatos. Van „GASMU” nevű honlap is.

Hosszas keresgélés után annyi derült ki Gasmuról, hogy az arab tartomány helytartója és Edom is hozzá tartozott. Kiderül az is, hogy Tóbiással és Szanballattal együtt régészeti feltárások is igazolják létezésüket.

Így múlik el a világ dicsősége!

Nehémiás korában olyan tekintéllyel bír, hogy az ő neve ad nyomatékot Nehémiás ellenségeinek. Most pedig alig találunk vele kapcsolatban valamit. Ezzel szemben Nehémiásról a gyermekiskolába járó gyerekek is sokat tudnak.

Gyürüs István