Ki mit tud? 2

2014.03.03 13:01

 

Vaskereskedő „KIT MIT TUD?”

 

1. „és olyan..….. lettek, mint a madaraknak.”

2. „(Dávidnak)a benne levő népet pedig kihozatta és ................,-------------- és......dolgoztatta őket.”

3. „És akit már .............. sem tudott megkötözni senki.”

4. „Ebben volt egy arany ...............”

5. „Sem -.................., sem ............., sem egyéb .................. a zajra nem hallatszott a templom építésekor.”

6. „És (Jákob) álmot látott: egy .... volt a földre állítva.”

7. „ Az ácsmester kifizeti a ..............”

8. „Akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az úr a fülét egy ............. és legyen örökös rabszolga.”

9. „kanalakat és szenesserpenyőket színaranyból: a ............ templom belsejében, a szentek szentjébe vezető ajtókhoz.”

10. „kezében parázs volt, amelyet ................ vett le az oltárról.”

 

Feleletek:

 

1. karmai (Dán.4:30)

2. fűrésszel, vascsákánnyal és vasfejszével (2Sám. 12:31)

3. lánccal (Mk:5:3)

4. füstölőoltár (Zsid.9:4)

5. kalapácsnak, vésőnek, vasszerszámnak(Kir. 6:7)

6. létra (1 Móz. 28:12)

7. mérőzsinór (Ézs. 44:13)

8. árral (2 Móz. 21:6)

9. sarokpántokkal (1 Kir. 7:50)

10. fogóval (Ézsa: 6:6)

 

 Istennek adott hegedű

 

Tűzoltó „KI MIT TUD!”

 

1. Mely gonosz városok pusztultak el tűz által?

2. Kinek mondta Izsák: „Íme a tűz és a fa”?

3. Ki látott égő csipkebokrot, amely nem égett el?

4. Ki égette fel a filiszteusok vetését, állatok szenvedése árán?

5. Egészítsük ki ezt a mondatot: „Ha a fa elfogy, ................”

6. Ki mondta az eljövendő Messiásról: ...................Olyan Ő, mint az ötvös tüze”?

7. Ki mondta azt, hogy az Úr Jézus Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd?

8. Milyen esemény alkalmával jelentek meg „kettős tüzes nyelvek”?

9. Jakab mondja: „A ..............is tűz”.

10. Kinek az áldozatát emésztette fel égi tűz, Izrael Istene hatalmának bizonyítására?    

 

Feleletek:

 

1. Sodoma és Gomora (1 Móz 19:24)

2. Apjának Ábrahámnak (1 Móz 22:7)

3. Mózes ( 2 Móz 3:2)

4. Sámson (Bir 15:5)

5. „kialszik a tűz” (Péld 26:20)

6. Malakiás (3:2)

7. Keresztelő János (Mt 3:11)

8. Pünkösdkor (Acs. 2:3)

9. nyelv (Jak 3:6)

10. Illés áldozatát (1Kir 18:38)

 

Vegyesáru „KI MIT TUD”?

 

Egészítsük ki ezeket a mondatokat:

 

1. Ti vagyok a föld ............”

2. „Édesebb, mint a ............., mint a............”

3. „Nem szednek bojtorjánról ................”

4. „................. sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék.”

5. „Visszaemlékezünk a .......... amelyet ettünk Egyiptomban ingyen, és az ............... és ............, ..............., .................... és a ...........”

6. „a bolondok nem vittek magukkal ..............”

7. „Adjanak nekünk .........., hogy azt együnk, és vizet, hogy igyunk.”

8. Palesztina melyik közismert gyümölcse nem fordul elő a Bibliában?

9. „Ahogyan elszedik az elhagyott ....................... azonképpen foglaltam el én az egész földet.”

10. „A  .................... kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél és fává lesz”.

 

Feleletek:

 

1. sója (Mt 5:13)

2. méz, színméz (Zsolt 19:11)

3. fügét (Mt 7:16

4. gyertyát (Mt 5:15)

5. halakra, uborkára, dinnyére, póréhagymákra (4Móz 11:5)

6. olajat (Mt 25:3)

7. zöldségféléket (Dán 1:12)

8. datolya

9. tojásokat (Ézsa 10:14)

10. mustármag (Mt 13: 31-32)

 

 

Rovargyűjtő „KI MIT TUD?”

 

Milyen rovarok és hüllők nevét kell beírni a kihagyott helyekre?

1. Mózes emlékeztette az izráelitákat, hogy „ (Isten) vezérelt téged tüzes .............. és s................ és a szomjúság nagy és rettenetes pusztáján.”

2. Salamon ezt mondta: „mint a k.... megmar és mint a mérges k............... megcsíp”.

3. Milyen hüllőhöz hasonlítja az ÚSZ. A Sátánt?

4. Dávid mondja ellenségeiről: „Körülvettek engem, mint a m.................”

5. A béka hüllő?

6. Izrael elnyomásának idején az ő ellenségei „csapatostól jöttek, mint a s.........”

7. Jézus Krisztus óv minket, hogy ott gyűjtsünk kincseket ahol van a m........ és a rozsda  megemészti.

8. Milyen rovarokat fújt bele a nyugati szél a tengerbe az egyiptomi tíz csapás során?  

9. Bildád, Jób barátja mondja: a bizalom olyan mint a .............

10. Ézsaiás mondja:  „Gyönyörködik a csecsszopó a v................ lyukánál, és az alig elválasztott gyermek a b.............. lyuka felett terjengeti kezét.”

 

Feleletek:

 

1. Kígyók, skorpiók (5 Móz. 8:15)

2. Kígyó (Példb 23:32)

3. Sárkány (Jel 20:2)

4. Méhek (Zsolt. 118:12)

5. Nem, a béka kétéltűekhez tartozik.

6. Sáskák (Bir)

7. Moly (Mt 6:19)

8. Sáskákat (2 Móz. 10:19)

9. Pókháló (Jób 8:14)

10. Viperák, bazliszkusz (Ézsa 11:8)

 

 

Gazdálkodó „KI MIT TUD?”

 

1. Mózes törvénye mely években tiltotta meg a földek bevetését?

2. Egészítsük ki a szántóvető példázatát: „Íme, a magvető kiment ......”

3. A következő gabonafélék közül melyiket nem említi a Biblia: árpa, zab, búza, köles?

4. Mit csinált Sámson 300 rókával?

5. Ki ment a mezőre, hogy anyjának mandragórát szedjen?

6. Ki vette meg Ornán szérűjét, és milyen célból?

7. Egészítsük  ki: „ Az .......... sok, de a ................... kevés.”

8. A megért gabonát a.) s............. vágták le, b.) k.............. kötötték, c.) sz.............. vitték és d.) ö.............. kicsépelték.

9. Hogyan nevezték azt az eljárást, amikor a gabonát elválasztották a pelyvától?

10. A gabona végső megtisztítását a szennytől és egyébtől úgy végezték, hogy ............. tették.

 

Feleletek:

 

1.A hetedik esztendőben (Móz 25:4)

2. vetni (Mt 13:3)

3. zab.

4.Összekötötte őket a farkuknál fogva kettesével, és égő csóvákat helyezett közéjük, majd a filiszteusok érett gabonaföldjére eresztette őket (Bir 15:3-5)

5.Ruben (1 Móz 30:14)

6. Dávid oltárépítés céljából.

7. aratnivaló, ... . ..... munkás (Mt 9:37)

8. sarlóval, kévébe, szérűre, ökrökkel.

9. Tisztítás szórólapáttal.

rostára.

 

Halálos „KI MIT TUD?”

 

1. Mi történt a fáraó sütőmesterével?

2. ki akasztotta fel magát lelkiismeret furdalása miatt?   

3. Egy híres apának melyik gonosz fia akadt fenn hajánál fogva egy tölgyfán?

4. Ki akasztotta fel Ai királyát, miután katonáival felégette annak városát?

5. Hogy hívták Sul ágyasát, aki vigyázott arra, hogy Saulnak a gibeoniták által felakasztott hét fiát ne  bántsák a madarak?

6. Melyik asszony javasolta férjének, hogy ellensége számára 50 könyök magas akasztófát ácsoltasson?

7. Mit kellett volna az Úr Jézusnak tennie a vele együtt megfeszített egyik gonosztevő szidalmazása szerint?

8. Ki parancsolta meg, hogy akasszák fel azt a két férfi, aki Saul fiát, Isbósetet meggyilkolta az ágyában, és fejét hozzá vitte?

9. Miért akasztotta fel magát Ahitófel?

10. Ki hirdette a papok előtt: „ A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek?”

 

Feleletek:

 

1. Felakasztották, ahogy József megjövendölte ( 1 Móz. 40:19-2)

2. Júdás (Mt 27:5)

3. Absolon (2 Sám 118:10)

4. Józsúé (Józs 8:29)

5. Ripsa (2Sám 21:9-10)

6. Hámán felesége, Zéres (Eszt. 5:14)

7. „Has te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat is, minket is. „( Lk 23:39)

8. Dávid (2Sám 4:5-12)

9. Mert Absolon nem követte tanácsát (2Sám 17:23)

10. Péter (Csel 5:30)

 

 

Rövidáru kereskedő „KI MIT TUD?”

 

A Bibliában olykor találkozunk idegenül ható szavakkal. Válasszuk ki a helyes szavakat az alábbiakból: körülkötő - süveg - alsóruha, köntös, palást - lábravaló - homlokszíj - perec, függő - keszkenő - köntös - gallér - öv, kötél - fülönfüggő, fátyol, (a Károli fordítás szerint !)

 

1. „ csinálj nekik ................................... is gyolcsból”

2. „ fügefaleveleket fűztek azért össze, és .................... csináltak maguknak.”

3. „ annyira, hogy betegekhez is elvitték a testéről a.................... „.

4. „Áron fiainak is csinálj ...................................”.

5. „ Megszélesítik ........................ és megnagyobbítják köntöseik peremét. „

6.  „ A sok erőlködés miatt elváltozott az én ruházatom, úgy szorít engem, .........  ..............”

7. „ Erre ezek a férfiak ............................, .............................., ....................... megkötöztettek”

8. „ Mert mikor látta a ....................... és a ...................... húga karjain.”

9. Ézsaiás szerint a piperészkedő asszonyok büntetése az lesz, hogy az ..................... helyén ............. lesz.

10. Még ezt is mondta Ézsaiás: „ Ama napon elváltoztatja az  Úr ................., ...................... és ........................ „

 

Feleletek:

 

1. lábravalókat  (1 Móz. 28:42)

2. körülkötőket (1 Móz 3:7)

3. keszkenőket ( Apcs. 19:12)

4. süvegeket (2Móz 28:40)

5. homlokszíjaikat (Mt 23:5)

6. köntösöm gallérja (Jób 30:18)

7. alsóruhástúl, köntösöstűl, palástostul (Dán. 3:21)

8. függőt és pereceket (1 Móz 24:30)

9. öv helyén kötél  ( Ézs 3:25)

10. fülönfüggőket, karpereceket, fátylakat (Ézsa 3:20)

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Reumáról hol olvasunk a Bibliában?

2. Milyen magas volt a Bibliában említett legnagyobb akasztófa?

3. Melyik országban lesz a „pusztulás városa”?

4. Hol olvasunk arról, hogy valaki kezét benyújtotta a hasadékon (résen)?

5. Egészítsük ki: „Tóvá lesz a  .............”

6. Az Ószövetségben hol van megírva, hogy „az igaz ember a hite által él?”

7. És ugyanez hol található az Újszövetségben?

8. Miből állt elő a látható?

9. Hány nő van megemlítve Jézus Krisztus nemzetségtáblázatában?

10. Mely országok vezetőit jelöli a Biblia északi és déli király névvel?

 

Feleletlek:

 

1. 1 Mózes 22:24

2. Ötven könyöknyi (kb 24 m), Eszter könyve 7:9.

3. Egyiptomban, Ézsaiás 19:18

4.  Énekek Éneke 5:4

5. délibáb, Ézsaiás 35:7

6. Habakuk 2:4

7. Zsidókhoz írt levél 10:38

8. Láthatatlanból, zsid. 11:3

9. Öt (Támár, Ráháb, Ruth, Betsabé, Mária), Máté 1:3,5, 6,16

10. Szíria és Egyiptom, Dániel 11 rész

 

 

Bibliai „KI MIT TUD”?

 

1. Ki volt Málkus?

2. Kit dobtak ki az ablakon?

3. Kikről mondja a Biblia, hogy meghaltak, belelve az élettel?

4. Ki fizette meg a hajóbért?

5. Ki mondta, hogy „Bőrt bőrért?”

6. Egészítsük ki: „.........-ben és ......................-ben visz az útja, ..................... a lépteinek pora.

7. Hányszor tagadta meg Péter az Urat?

8. Hányszor szólt a kakas?

9. Ki mondta meg, hogy hány évig tart a babiloni fogság?

10. Hogy hívták azt a helyet, ahol Jákób az angyallal viaskodott?

 

Feleletek:

 

1. Akinek Péter levágta a fülét (Jn 18:10)

2. Jezábelt (2 Kir. 9:33)

3. Ábrahám, Izsák, Jób (1 Móz 25:8, 35:29, Jób 42:17)

4. Jónás (Jón 1:3)

5. a Sátán (Jób 2:4)

6. „förgeteg - és forgószél -felhő” (Náth 1:3)

7. Háromszor (Mt 26, 70, 72, 74).

8. Kétszer (Mk 14:68, 72)

9. Jeremiás (Jer 25:11)

10. Penúél (1 Móz 32:31)

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Kit operáltak a világon először?

2. Ki viselt először kardot?

3. Hol beszélgetett buzgón három kedves özvegyasszony?

4. Az egyik szurokfekete, a másik hófehér: két sógornő, kiről van szó?

5. Egy aggódó  anya ide-oda futkos, fia keservesen sír.

6. Kik festettek vérrel ajtajukra jelet, pedig egy nagy utazás előtt álltak?

7. Ki az a két tanító, akik éjnek idején az üdvösségről beszéltek?

8. Kik és honnan mentek egyszer  több mint 14-en egy mennyegzőről hazafelé?

9. Ki vádolta a farizeusokat tudatlansággal és vaksággal?

10. Hol beszélgetett Jézus néhány aggastyánnal?

Feleletek:

 

1. Ádám 1 Móz 3:24

2. Az angyal a paradicsomban 1 Móz. 3:24

3. Naomi, Orpa, Ruth, Ruth 1:

4. Cippóra és Mirjám, 2 Móz. 2:21, 4Móz 12:1,10

5. Hágár 1 Móz 21:16

6. Izrael fiai Egyiptomból való kivonuláskor 2 Móz. 12:22

7. jézus és Nikodémus János 3:2-9

8. A kánaáni mennyegzőről Jn 2:12

9. A főpap Jn. 11:49-50

10. A Tábor hegyén Mt 17:3

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Két férfi származott egyazon törzsből, mindkettő neve ugyanaz volt. Kikről van szó?

2. Kit hívtak egykor Jedidjának -a kit különben jól ismerünk?

3. Melyik próféta lakott deszkakunyhóban?

4. Melyik királynál láthattunk majmokat és pávákat?

5. Az Ige szól a testrészeinkről, de hol beszél a fülcimpáról (vagy fülhegyről)

6. Melyik istentelen emberről húzták le a gyűrűt, hogy azt utána egy kegyes ember ujjára húzzák?

7. hol kötött a Megváltó kötényt maga elé?

8. Ki fegyelmezte testét szigorúan azért, hogy megmaradhasson Jézus tulajdonában?

9. Hosszú  éhezés után ki osztotta meg a nála levő ennivalót másokkal?

10.  Ki tett hosszú utat, hogy a Megváltó előtt hódoljon?

 

Feletek:

 

1. Saul (király 1 Sám. 9 és akiből Pál lett Fil 3:5)

2. Salamont (2 Sám 12:25)

3. Elizeus (2 Kir 4:10)

4. Salamon udvarában (1 Kir 10:22)

5. Ámosz 3:12

6. Hámán ujjáról és Márdokeuséra húzták (Eszter 8:2)

7. A lábmosásnál (Jn 13:5)

8. Pál apostol (1 Kor 9:27)

9. Pál apostol (Acs 27:38)

10. A napkeleti bölcsek (Mt 2:1)

 

 

Bibliai „LKI MIT TUD”?

 

1. Hol ijedt meg és hogy hívták azt a lányt, aki azután boldog lett?

2.  Ki volt az első ember, aki meg tudta hajlítani a kemény vasat?

3. Kik, és milyen madarat gyűjtöttek össze, hogy azután kiterítsék azokat a tábor körül?

4. Hogy hívták azt a királyfit, aki meg tudta mászni a meredek sziklaszirtet?

5. Melyik istentelen apa nevezte egykor fiát engedetlen fajzatnak?

6. Melyik gonosz embernek szökött meg két rabszolgája?

7. Hol állt meg az Úr úgy, hogy egy halom pénz volt előtte?

8. Ki káromolta az Urat nagy fájdalmak közt úgy, hogy az Úr nem is ügyelt rá?

9. Ki volt az a pogány, aki Pál és társa sebeit kimosta?

10. Hol olvasható, hogy a mennyből alászállt egy lepedő?

 

Feleletek:

 

1. A Nilus partján, Mirjám (2 Móz. 2:5, 15:20)

2. Túbalkain (1 Móz 4:22)

3. A nép a pusztában, fürjeket (4 Móz 11:32)

4. Jonathán (1 Sám 14:13)

5. Saul  (1 Sám 20:30)

6. Simei (1 Kir 2:39)

7. Amikor megtisztította a templomot (Mt 21:12)

8. A bűneit megbánni nem akaró lator (Lk 23:39)

9. Fillippiben a börtönőr (Acs 16:33)

10. Acselekedetek könyve 10:11-ben

 

 

Bibliai „KI MIT TUD”?

 

1. Hol beszélt Dávid Isten sarújáról?

2. Hol csúfolkodtak egyszerre többen mint negyvenen, s lettek a halál martalékai?

3. Hol rettentek meg a falon megjelenő írástól?

4. Ki volt az a két asszony, akik férjüket elhagyták utána azok ítéletes tűz áldozatai lettek?

5. Hol hasogatja nehéz szívvel a fát egy öreg ember?

6. Milyen virágzó ág nem hozott gyümölcsöt, bár azt nem is keresték rajta?

7. Isten mindig szívesen látja a hálát, de melyik hálaadás nem volt kedves neki?

8. Hol volt 276 lélek nagy ínségben, akik 14 napon  át akaratlanul böjtöltek?

9. Hol került szembe anya a fiával, s illették egymást szemrehányással?

10. Ki hagyott ott valamit a Megváltónál, hogy gyorsabban érhessen a falujába?

 

Feleletek.

 

1. A 60. Zsoltár 10. Versében

2. Elizeus felett egy erdőszélen (2 Kir 2:24)

3. Belsazár király palotájában (Dán 5:5)

4. Lót két lánya Sodomában (1 Móz 19:16)

5. Ábrahám Izsák feláldozásán (1 Móz 22) 

6. Áron mandulafája ( ! Móz 17:23)

7. A farizeusé a jeruzsálemi templomban (Luk, 18:11)

8. A hajósok a viharos tengeren (Acs. 27:33-37)

9. Jeruzsálemben, a templomban (Luk 2:48-49)

10. A samáriai asszony (Ján 4:28)

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Megjött az unoka! Vajon jó hírt hoz? Mert nagyapja azt hallván, azonnal meghalt. Ki ez  a nagyapa?

2.  Ki ette meg az édes étkét s ezért majdnem az életével fizetett?

3. Ki ment be úgy a szentélybe, hogy egy palack bor volt a kezében?

4. Ki ül hol magában, hol tárasaival keservesen sírva a honvágytól?

5. Szinte hihetetlen, de valahol együtt lakott békességben két héja és 14 galamb, vajon hol?

6. Ki volt az a szegény nyomorult egyiptomi, aki süteményt hordott és halálbüntetést kapott?

7. Tudsz-e egy olyan katonáról, aki jót akart tenni a Megváltóval, de „álljt” parancsoltak neki?

8. Ki volt az a nemeslelkű pogány kereskedő asszony, akit Pál nagyra becsült?

9. Ismersz-e olyan pogányt, aki Jézusban felismerte Isten fiát?

10. Akármilyen vadul dühöngött, Jézus szavára lecsendesedett. Tudod-e hol történt ilyesmi?

 

Feleletek:

 

1. Éli főpap (1 Sámuel 4:18-22)

2. Jónátán (1 Sámuel 1:44)

3. Anna (‘ Sámuel 1:24)

4. A zsidók a babiloni fogságban(Zsolt 137:1)

5. Noé bárkájában (1 Móz 7:2-3)

6. Az egyiptomi fősütőmester (1 Móz 40:16-19)

7. A katona a kereszt alatt (Mt 27:49)

8. A biborárús asszony (Acs 16:14)

9. A százados a kereszt alatt (Máté 27:54)

10. A háborgó tenger lecsendesítette (Márk 4:39)

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Kik viseltek borzalmas hőségben rendes öltözetet?

2. Ki volt az, aki jól meggondolva dolgát, húsz év után is hazavitte botját?

3. Ki volt az a megbecsült kegyes ember, aki ütött-vert, szitkozódott és átkozódott?

4. Melyik magas tisztséget viselő öreg ember siránkozott, mert rossz hírt hallott?

5. Melyik bibliai vers bizonyítja, hogy Dávid babja étel gyanánt szolgált?

6. Ki volt az a szerencsés ember, aki királyi jutalmával nem volt megelégedve?

7. Egy sereg istentelen ember mikor és hol vállalt önmagára önkéntes böjtöt?

8. Kik akarták megfogni a templomban az Urat, hogy azután megszégyenülve elballaghassanak?

9. Mikor és hol állt szemben egymással a világ két legnagyobb ellenfele?

10. Melyik nagyértékű dokumentum volt mindössze egy napon át olvasható?

 

Feleletek:

 

1. A három ifjú a tüzes kemencében (Dán 3:21)

2. Jákób (1 Móz 32:11)

3. Nehémiás (Neh 13:25)

4. Barzillaj (2 Sám 19:35-36)

5. 2. Sámuel 17:28

6. Hírám (1 Kir 9:13)

7. Pál apostol ellenségei (Acs 23:13-14)

8. A farizeusok (Jn 8:9)

9. Jézus megkísértésekor (Mt 4:1-11)

10. A felirat Jézus keresztjén (Mt 27:37)

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Hol történt, hogy egy kopár hegyen Isten emberének örömére volt egy növény?

2.  Ki volt az az előkelő ember, aki nem látta kárát annak, hogy egykor szolgáira hallgatott?

3. Mit gondolsz, hol olvasható a Bibliában, hogy egy királyfi elűzte istenfélő apját?

4. Ki volt az a kegyes ember, aki menekülés közben elvesztette feleségét?

5. Gondolkoztál-e már azon, miből készült az első ruha?

6. Melyik lakás lehet az, amelyik Istennek a legkedvesebb?

7. Ki volt az a kedves házaspár, aki egy zsidó férfinek megmutatta az üdvösség útját  ?

8. Melyik vers kezdetét (sok beteg vigaszát) köszönhetjük Pál apostolnak?

9. Ki az a szolgasereg, akik teljes erővel szolgálnak?

10. Kik készítetek illatszereket, amelyek harmadnapra fölöslegesnek bizonyultak?

Feleletek:

 

1. Jónás történt meg (Jónás 4:6)

2. Naámánt (2 Kir 5:13)

3. Absolon (2 Sámuel 14:30)

4. Lót (1 Móz 19:26)

5. Fügefalevélből (1 Móz 3:7)

6. A megtört szív (Ézs. 57:15)

7. Akvila és Priszcilla (Csel 18:26)

8. Könyörült rajtam az Úr (Tim 1:16)

9. „Szolgáló lelkek”, az angyalok (Zsid 1:14)

10. Az asszonyok, Jézus holttestéhez (Lk 23:56)

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Tudod-e, kedves olvasóm, ki lopta meg egykor az apósát, aki ezért gyakran dühöngött, de most az egyszer megdicsérte őt?

2. Ki volt az, akire királyi ruhát adta, de levetette azt, mert kényelmetlennek találta, s inkább a magáét hordta?

3. Tudod-e, mikor ült egy angyal vörös lovon?

4. Melyik próféta használt kiszabadulása céljából régi, elnyűtt ruhadarabokat?

5. Ki volt az, aki készítményét szurokkal kente be?

6. Ki volt az, aki bár maga is éhezett, mégis másnak is adott enni?

7. Megváltónk hol ült fáradtan és magányosan, mert tanítványai elmentek ennivalót vásárolni?

8. Hol fordult elő, hogy Jézus jelenlétében az emberek egyazon órában sírtak és nevettek?

9. Ki volt az, aki nem messze Krisztus keresztjétől megérzett már valamit a Szentlélek jelenlétéből?

10. Kik voltak azok, akik a Megváltónak finom, sült ennivalót adtak?

Feleletek:    

 

1. Dávid (1 Sám 26:25)

2. Dávid (1 Sám 17:39)

3. Olvasd el Zakariás 1:8 versét

4. Jeremiás (Jer 38:12)

5. Nóé (1Móz 6:14)

6. A sareptai özvegy (1 Kir 17:15)

7. Jákób kútjánál (János 4:6)

8. Jarius leánya mellett (Márk 5:38-40)

9. A megtérő lator (Luk 23:42)

10. A tanítványok

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Hány sógornője volt Mózesnek?

2. Kik szolgáltak az apósaiknál?

3. Ki ölt meg fényes nappal egy kapitányt egy sátorcövekkel?

4. Ki kereste apja szamarait és végül király lett belőle?

5. Ki akasztotta fel magát mélyen megsértődve?

6. Melyik istenembere keseredett el, de azután belátta - nagy örömére - hogy tévedett.

7. Jézus hol prédikált ahol csupa idős ember hallgatta?

8. Hol fogják énekelni a győztesek Mózesnek, Isten szolgájának énekét?

9. Hogy hívták azt az apostolt, akit egykor kézen fogva vezettek be Damaskuszba?

10. Ki volt az a pogány ember, aki teljesen megbízott Jézusban, ezért dicsőséges csodát láthatott?

 

Feleletek:

 

1. Hat, mivel Mózes feleségén Cippórán kívül, még hat lánya volt Jetrónak. ( 2 Móz 2:16)

2. Mózes és Jákób (2 Móz 3:1, 1 Móz 30:29)

3. Jáél ölte meg Siserát (Bir 4:21)

4. Saul (1 Sám 10:1)

5. Ahitófel (2 Sám 17:23)

6. Illés ( 1 Kir 19:18)

7. Amikor halála és feltámadása között a börtönben levő lelkeknek prédikált. (1Pt 3:19)  

8. Az üvegtengernél (Jel 15:2)

9. Pál (Acsel 9:8)

10. A kapernaumi százados (Mt 8:10)

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Ki az a próféta, aki a fazekas házába megy látogatóba?

2. Ki az a néhány férfi és asszony, akik égőáldozati ünnepet ülnek?

3. Kinek a szolgái voltak azok a férfiak, akiknek megszégyenítve és kigúnyolva egy bizonyos ideig Jerikóban kellett maradniuk?

4. Tudod-e kinek volt hol fehér, hol testszínű a keze?

5. Melyik kegyes ember látta álmában Isten angyalait létrán fel s alá járni?

6. Kik voltak azok a szüzek, akik sírtak, pedig nem halottat gyászoltak?

7. Hol látott Jézus sok beteget, de közülük csak egyet gyógyított meg?

8. Ki volt az, aki rettenetesen szenvedett, de szívébe még aznap öröm költözött?

9. Két szolga és egy katona útra kelt. Hogy hívják azt a parancsnokot, aki Joppéba küldte őket?

10. Elvették a szolgáktól a keveset is, amije volt, s ő maga a  a külső sötétségbe vettetett. Milyen szolga volt az?

 

Feleletek:

 

1. Jeremiás (Jer 18:1-3)

2. Az özönvíz után Nóé és csládja (1 Móz 8:18-20)

3. Dávid szolgái (2 Sám 10:4-5)

4. Mózesnek Egyiptomban  (2 Móz 4:6-7)

5. Jákób (1 Móz 28:10-13)

6. Jefte lányának társnői (Bir 11:38)

7. Betesda tavánál (Ján 5:2-8)

8. A megtérő lator (Luk 23:43)

9. Kornéliusz százados (Acs 10:1-7

10. Gonosz és rest szolga (Mt 25:26-30)

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Ki volt az a hanyag, gondatlan dajka, aki a rábízott csecsemőt a földre ejtette? A gyermek az esést nagyon megszenvedte, egész életére sánta maradt.

2. Ki volt az a pogány király, aki nagy hasznára volt Dávidnak, szállást, védelmet nyújtott apjának, anyjának?

3. A leprások sok szenvedést okoznak. Hol szereztek egyszer nagy örömet?

4. Istennek kegyes embere volt. Egyszer nagyon fájt a feje, napszúrást kapott. Ki volt az?

5. Az angyalok kétszer is megragadták a kezét - mert nehezen fogta fel Isten hívását-, így mentették meg az életét. Ki volt az a férfi?

6. hol kéri Isten hogy az új kenyér első lepényét neki adják, mint hálaáldozatot?

7. Hol fogunk majd pálmaágakat lengetni s közben Isten Bárányát dícsérni?

8. Tudod-e, ki volt az, aki a Megváltót először nevezte Jézusnak?

9. Jézus, aki mindeneknek Ura, hol adatott mégis, háromszor is, másvalaki vezetése alá?

10. Hol   tért be az Úr Jézus egy gazdag, kistermetű ember házába?

 

Feleletek:

 

1. Mifibóset  dajkája (2 Sám 4:4)

2. A moábiták királya (1 Sám 22:3)

3. Samáriában (2 Kir 7:10)

4. Jónás (Jón 4:8)

5. Lót (1 Móz 19:10-16)

6. Az áldozati rendelkezésekben (4Móz 15-20)

7. Isten királyi széke előtt (Jel 7:9-10)

8. A születését bejelentő angyal (Lk 1:31)

9. Amikor a kísértő megkísértette (Mt 4:1,5,8)

10. Jerikóban, Zákeushoz (Lk 19:1-10)

 

 

Bibliai „KI MIT TUD?”

 

1. Tudod-e, melyik volt a pusztában a legszentebb sátor?

2. Ki dicsekedett, hogy van szalmájuk és abrakjuk is?

3. Biztosan tudod, ki volta  világon a legfiatalabb asszony?

4. Melyik kegyes ember fenyítette meg a város véneit tövissel és tüskével?

5. Hol húztak tehenek szekeret, holott senki sem hajtotta őket?

6. Ki gyakorolta a céllövészetet egy mezőn?

7. Bűnének tudatában megtért és nép s nyugtalansággal telve verte a mellét? Hol történt ez?

8. Beszédet tartott az Úr fivére, melyet az apostolok közössége jóváhagyott. Mikor és hol volt ez?

9. Mikor és hol váltak a félelemtől szinte holttá az  őrök?

10. Ki volt az, aki a megváltottak énekét és a hárfák játékát hallotta?

 

Feleletek:

 

1. A szent sátor (1 Móz 25:8-22)

2. Rebeka (1 Móz 24:25)

3. Éva (1 Móz 2:22)

4. Gedeon (Bir 8:16)

5. A Bétsemesi úton az Úr ládájával (1 Sám 6:12)

6. Jonatán (1 Sám 20:36-38)

7. Jézus keresztje alatt (Lk 33:48)

8. Jakab, a jeruzsálemi zsinaton (Acd 15:13)

9. Jézus sírja mellett, az Ő feltámadásakor (Mt 28:4) 

10. János apostol (Jel 14:2)

 

 

Panni 4.

 

Favágó „KI MIT TUD?”

 

1. Milyen csoda történt, amikor egy próféta tanítvány kivágott egy fatörzset?

2. Melyik király gondoskodott Salamon templomépítésénél az épületfáról?

3. Milyen fákat küldött Salamonnak?

4. Honnan származott a legtöbb cédrusfa?

5. Isten megparancsolta az izráelitáknak, hogy egy-egy város elfoglalásnál bizonyos fákat ne vágjanak ki. Miért?

6. Jób azt mondta: „Egy fának van reménysége, ha levágják is.” Miért?

7. Milyen különleges alkalomból vágott a nép ágakat a fákról, és szórta el az útra?

8. Mihez hasonlítja Jézus Krisztus a János  15:15-ben a.)  önmagát, b.) a követőit?

9. Milyen fából készítették a szent sátor oldalait?

10. Miért nem alkalmas az olajfa anyaga az építkezéshez?

 

Megfejtés:

 

1. A fejsze vasa úszott a víz színén (2. Kir. 6.1-7)

2. Hirám (1 Kir. 5:8)

3. Cédrusokat és ciprusokat (fenyőfákat) (1 Kir. 5:8)

4. Libanonból (Zsolt. 92:13)

5. A gyümölcstermő fák eledelt adnak azért ne vágják ki őket. ( 5 Móz. 20:19)

6. „.... Újból kihajt és nem fogynak el hajtásai” (Jób 14:7)

7. Jézus Krisztus virágvasárnapi bevonulásánál Jeruzsálemben. (Mt. 21:8)

8. a.) a szőlőtőhöz, b.) a szőlővesszőhöz (Jn. 15:1)kk.

9. Akácfából (Sittimfából) (2 Móz. 26:15)

10. Erősen görcsös törzse miatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincellér “KI MIT TUD?”

 

1. Kikről mondták: “Édes bortól részegedtek meg”?

2. Az Úr Jézus szerint mit nem volt szabad tenni az új borral?

3. Ki mondta: “A bor csúfolódóvá tesz”?

4. Mit mondott Pál a borról, mint gyógyszerről?

5. A nazireusoknak vagy a nazarénusoknak volt megtiltva, hogy bort igyanak?

6. Ki kiről mondta: “Kenyeret sem eszik, bot sem iszik”?

7. Hol történt a víz borrá változtatásának csodája?

8. Melyik fiának ígérte Jákób az ő áldásában a bőséget így: “Ruháját borba mossa”?

9. A Biblia melyik könyvében olvashatjuk: A te szerelmed jobb  a bornál”?

10. Ki tökélte el szívében, hogy nem iszik a király borából?

 

Feleletek:

 

1. Az apostolról pünkösd napján (Csel. 2:13)

2. Régi tömlőbe tölteni (Mt. 9:17)

3. Salamon (Példb. 20:1)

4. “Élj egy kevés borral is, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel” (Tim. 5:23.)

5. A nazíreusoknak. Ez a szó azt jelenti: “Istennek szentelt” (!Móz. 6:2-3)

6. Jézus Krisztus mondta Keresztelő Jánosról (Lk. 7:33)

7. A Kánai menyegzőn (Jn. 2:1-11)

8. Júdának (1 Móz. 49:11)

9. Énekek Ének (1:2)

10. Dániel. (1:8)

 

 

 

Papi “KI MIT TUD”?

 

1. Nevezzük meg előfordulásuk sorrendjében a Bibliában található istentiszteleti helyeket!

2. Mi történt végül a szent sátorral?

3. Ki volt az első férfi, akinek két felesége volt?

4. Házasodhattak-e a papok?

5. Megkeresztelte-e a Úr Jézus Keresztelő Jánost?

6. Gyakran keresztelt Pál Korintusban?

7. Aktív szerepe volt-e a papoknak vagy vallási vezetőknek a házasságkötéseknél a Bibliában?

8. Kinek a temetésénél tett Jézus Krisztus csodát?

9. Keresztelő, menyegző vagy temetés alkalmával tette Jézus az első csodáját?

10. Mondja-e a Biblia, hogy a mennyben majd házasodni fognak?   

 

Feleletek:

 

1. Oltár, szent sátor, templom, zsinagóga, házi gyülekezet.

2. Egy részét megőrizték szent emlék gyanánt a templomban. (Kir. 8:4)

3. Lámek (1. Móz. 4:19)

4. Igen.

5. Nem.

6. Nem, mindössze két vagy három alkalommal keresztelt (1 Kor. 1:14-16).

7. Nem, ez nem volt vallási szertartás.

8. A naini ifjú temetésénél. (Lk. 7:11-15)

9. A kánai mennyegzőn (Jn. 2:1-11)

10. Nem, a mennyben ilyesmi nincs (Mt. 22:30)

 

 

 

Tejcsarnok “KI MIT TUD?”

 

1. Kik tettek jelentést vezetőjüknek egy tejjel - mézzel folyó földről?

2. Az Ószövetség melyik alakja beszél elmúlt időkről, amikor lábait tejben mosta?

3. Melyik ismert történetben fordul elő, jászol?

4. A Biblia idejében az emberek mely állatoktól nyertek tejet?

5. Ki mondta ellenségéről: “Szája simább a vajnál”?

6. Dávid, Jób vagy Salamon mondta: “Nem úgy öntöttél-e engem, mint tejet, és nem úgy oltottál-e, mint sajtot”?

7. Melyik újszövetségi szerző beszél “tiszta hamisítatlan (szellemi ) tej” -ről ?   

8. Melyik asszony árult el egy katonát, miután tejjel megitatta?

9. A Péld. 30:33-ban ezt olvassuk: “Ha .... köpülnek, .... lesz belőle”?

10. Az Újszövetség melyik szerzője írta, hogy az erőtlen hívőknek tejnek italát adta kemény eledel helyett?

 

Feleletek:

 

1. A tizenkét kém (4 Móz. 13:28)

2. Jób  (29:6)

3. Jézus születésekor (Lk. 2:1_16)

4. Tehén, juh, kecske, teve.

5. Dávid (Zsolt. 55:22)

6. Jób (10:10)

7. Péter (1 Pt 2:2)

8. Jáhel (Bir. 4:19)

9. Tejet, vajat

10. Pál apostol (1 Kor. 3:2)

 

 

 

Kérdések Máté evangéliumából:

 

1.) Ki mondta, kinek “igaz ember”   /Pilátusné Pilátusnak 27:19. Pilátus a népnek 27:24, a., b.

2.) Ha Isten fia vagy.....! /Arra menők szidalmazták 27:4. , Sátán: 4:3,6/ a.., b..., c...,

3.) Hol olvasunk Máté ev-ban földindulásról, földrengésről? /28.2, 24:7/ a..., b...,

4.) Miért nem szabad “Mester”-nek, “Atyá”-nak “Doktorna”-nak hívnunk senkit? /23:8-10/ a.., b...,

5.) Hányszor tagadta meg Péter Jézust, miután megszólalt a kakas? /Egyszersem 26:34, előtte tagadta meg, nem utána 26:69-75/

6.) Milyen építőanyagról olvashatunk Máté 7. Fejezetében? /3.v.gerenda/ a..., b...,

7.) Mit tett Péter anyósa, miután Jézus meggyógyította őt? /fölkelt és szolgált nekik 8:15)a..., b...,

8.) Hol olvasod ezt  a gondolatot: “Aki mindvégig megáll, állhatatos marad, az megtartatik, üdvözül.”? 24:13, 10:22.  A...,  b....,

9.) Olvasd el Mt. 12:14-et! Mit találsz a legfurcsábbnak ebben a versben? A.., b...,

10.) Melyik két példázatot mondta el Jézus az Isten országáról? (13. F. ) a, b, c, d, e, f, g,

11.) Ki mondta: “Bizony, Isten Fia...” (Legalább két helyt keress) Mt: 14:33, 27:54, a., b.,

12.) Vannak Máté evangéliumában igék, amiből közmondás lett. Találsz-e ilyeneket? Ha vak vezet világtalant, mindketten a verembe esnek 15:14., Nem csak kenyérrel él az  ember 4:4 a., b.,

13.) Pétert egy fejezeten belül “boldognak” és Sátántól megszállottnak mondja Jézus. Hol? (Mt. 16. fejezetben)   a...

 

 

REJTVÉNY

 

1.) Helyettesítsd be a számokat megfelelően a betűket. Megfejtésül egy bibliaszöveget találsz.

1- l  “4 6 3 2 1 18    17    3 9  11  11 7 17 12     13  11

2- ü   5 11 6 1 6 4 6 18 8 13 1      8 9 12

3- r   4 6 3 6 11 18     17     15 13 4 6 11 11 13 16 6 12

4- k   13 11     4 14 10 6 11 18     17 7 12.”

5- c

6- e (Megfejtés: Kerüld a rosszat és vélekedjél jól, keresd a békességet és kövesd azt.” Zsolt. 34:15)

7- z

8- j

9- o

10- v

11- s

12- t

13- é

14- ö

15- b

16- g

17- a

18- d

2.)Töltsd ki a hiányzó részeket és keresd meg a szöveget a Bibliában!

 

--------------------------- téged az Úr és ---------------------- meg téged.

----------------------------meg az Úr az ő --------------------- te rajtad, és

----------------------------- te rajtad. --------------------- az Úr az Ő orcáját

-------------------------- és adjon  ------------------------ néked.

(Megfejtés az ároni  áldás Móz: 6:24-26)

 

3.) 1 _______

     2  _____

     3

     4

    5

    6

    7

 

1.) Kihez kerül József Egyiptomba?

2.) Mert most ... által, homályosan látunk..” (I. Kor. 13:12)

3.) Melyik hegynél jelent meg az Úr Mózesnek az égő csipkebokorban?

4.) Az egyik nő által irt könyv neve a bibliában.

5.) Ki mondta: “Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük.” (II. Kir. 6:16

6.) Hogy hívták Jakab és János tanítvány apját? (Máté 4:21)

7.) Mózes nővére

 

Megfejtés: 1.) Potifár, 2.) tükör, 3.) Hóreb, 4.) Eszter, 5.) Elizeus, 6.) Zebedeus, 7.) Mirjám

 

4.) Ez a bibliaszöveg hibásan van leírva. Először is keresd ki a Bibliából (segítek: Pál egyik levelében van), majd ha megtaláltad, akkor javítsd ki!

A háborgás később békességes tűrést nemz, a békességes tűrés megpróbáltatást, az pedig reménykedést, a reménykedés pedig nem csúfoltatik meg.

  Megfejtés: Róma 5:3-5

 

“ Háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg.”

 

TOTÓ

 

1.) Hová költözött Jézus Názáretből?

A,) Jeruzsálembe

b.) Kapernaumba

c.) Bethlehembe

 

2.) Hányadik Zsoltár írja: “Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre...”

a.) 23.

b.) 42.

c.) 92

3.) Hogyan folytatódik helyesen: “Kinek szíve reád támaszkodik. “

a.) .. az soha meg nem tántorodik.

b.)  ... megőrzöd azt teljes békében

c.) ..... az meglátja az Urat, mikor eljön

4.) Hányadik napon teremtette Isten a csillagokat?

a.) 2.

b.) 3.

c.) 3.

5.) Hol található ez a bibliaszöveg: “Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik?”

a.) Zsidókhoz írt levélben

b.) Máté evangéliumában

c.) Rómabeliekhez írt levélben

6.) Hány singgel emelkedett feljebb az özönvízkor a víz a legmagasabb hegynél?

a.) 5

b.) 12

c.) 15

7.) Ki parancsolta ezt? : “egy szó se jöjjön ki a szátokból”?

a.) Józsúé

b.) Jákób

c.) Illés

8.) Melyik király udvarában éltek majmod és pávák?

a.) Dávid király

b.) Salamon király

c.) Agrippa király

9.) Melyik az a 4 apró állat, amelyiket a Biblia bölcsnek mond?

a.) egér, hangya, szöcske, gyík,

b.) mókus, csiga, mormota, veréb

c.) hangya, mormota, sáska, pók

10. Kinek kellett levennie saruját?

a.) Józsúé

b.) Elizeus

c.) Áron

 

Megfejtés:

 

1.)Máté 4:13

2.) b

3.) b, Ésaiás 26:3

4.) c I. Móz. 16:19

5.) c, Róma 8:28

6.) c, I. Móz. 7:20

7.) a, Józsúé 6:10

8.) b, I. Kir. 10: 21-22

9.) c, Péld 30:24-28

10.) a, Józsué 5:15

Pásztor “ki mit tud”?

 

Egészítsük ki a következő bibliai verseket:

1. “Mindnyájan .............  .............eltévelyedtünk.”

2. “Én vagyok a .........   .............”

3. “Más juhaim is vannak nekem, ....  ....  .....  ....  .......... .............”

4. “Mint juh, mely .......... az őt nyírók előtt”

5. “El voltak gyötörve  és szétszóratva, mint a ...............  .............. való juhok.”

6. “A jó pásztor ............... adja . ..................”

7. “Íme, én elbocsátalak titeket, ........  ..........  .  ..............  .... .”

8. “A juhok követik őt, mert ..........  ..  .  ............... .”

9. “Aki pedig az ajtón megy be, , ..... ....... ....”

10. “.............  ..  ............. bőrében bujdostak.”

 

Megfejtések:

 

1. Mint juhok  (Ézs. 53:6)

2. juhok ajtaja (Jn. 10:7)

3. amelyek nem ebből az akolból valók (Jn. 10:16)

4. megnémul (Ézs. 53:7)

5. pásztor nélkül (Mt. 10:16)

6.  életét ....... a juhaiért  (Jn. 10:11)

7. mint juhokat a farkasok közé (Mt. 10:16)

8. ismerik az ő hangját (Jn. 10:4)

9. a juhok pásztora az (Jn. 10:2)

10. Juhok és kecskék (Zsid. 11:37)

 

Koreográfus “Ki mit tud?”

 

(A bibliai korban egészen másként táncoltak, mint manapság. Elsősorban szólótáncok voltak, habár olykor többen is részt vettek venne, de a nemek nem keveredtek. Ezenkívül a táncok gyakran a győzelem feletti örömet fejezték ki, vagy pedig valakinek örömmel való fogadását jelentették (2Móz 15:20: Bir. 11:34). Néha táncoltak vallási ünnepeken is.)

 

 

1. Az ÓSZ melyik híres emberét vetette meg felesége azért, mert a frigyláda előtt táncolt?

2. A 2. Vagy 3. Mózesből vagy zsoltárokból származik ez az idézet: “Dicsérjétek őt dobbal és tánccal?”

3. Az egyik zsoltár szembeállítja a táncot egy ellentétes fogalommal: “:.........vígságra fordítottad” (örvendező táncra).

4. Kiknek szól a parancs, hogy raboljanak maguknak feleséget Siló leányai közül, amikor azok körtáncot lejtenek?”

5. Ki mondta ezt a példázatot: “Sípoltunk nektek, és nem táncoltatok”?

6.  Ki táncolt Heródes előtt annak születésnapi ünnepségén?

7. Milyen nagy esemény után követték az asszonyok Miriámot dobokkal és táncolva?

8. Ki volt az a fiatal leány, aki dobolva és táncolva sietett apja elé amikor a győztes csatából hazatért? Ez végzetes következményekkel járt.

9. Ki volt az, aki “zenét és táncot hallott”, amikor a mezőről hazafelé tartott?

10. Ki mondta ezt: “Ideje (van) a jajgatásnak, ideje a szökdelésnek”?

 Feleletek.

 

1. Dávid ( 2 Sámuel 6:12-16).

2. Zsolt. 150:4

3. Siralmamat (Zsolt. 30:12).

4. Benjamin törzse férfiainak (Bir. 21).

5. Jézus (Mt. 11:17).

6. a Heródiás lánya (Mt. 14).

7. A Vörös - tengeren való átkelés után (Móz. 15: 19-21.)

8. Jefte leánya (Bir. 11:30-35.)

9. A tékozló fiú bátyja (Lk. 15:25.)

Salamon (Préd. 3:4).

 

 

Ápolónő “Ki mit tud?”

 

1. Ki volt az, aki kisfiú korában kiesett dajkája kezéből, és egész életére megsántult?

2. Ki gondozott fogadott gyermeket, aki sajátja volt?

3. A Biblia megkülönböztetett módon említi Rebeka dajkáját, akit Bételben, egy tölgyfa alatt temettek el. Hogy hívták?

4. Melyik idős asszonyról mondja a Biblia: “Megfogta a gyermeket és ölébe vette, és dajkája lett annak”?

5. Ki az kisgyermek, akit dajkájával együtt hat éven át rejtegettek egy hálószobában Atália haragja elől, s aki azután király lett?

6. Kinek a fia kapott napszúrást?

7. Melyik ÓSZ.- i próféta büntetett meg nagyobb gyermekeket azért, mert őt kopasznak nevezték?

8. Tudtunk-e két ikerpárt mondani a Bibliából?

9. Melyik ismert asszony szült 90 éves korában?

10. Mondja-e a Biblia : “Aki megtartóztatja vesszejét, az szereti a fiát”?

Feleletek:

 

           1. Méfibóset (2 Sám. 4:4)

2. Jókébed (“ Móz. 2:9, 6:20)

3. Debóra (1 Móz. 35:8)

4. Naomi (Ruth 4:16)

5. Joás (2 Kir. 11:2-3)

6. A sumenita asszony fia (2 Kir. 4:18-19)

7. Elizeus (2 Kir. 2:23)

8. Jákob és Ézsau, Péres és Zerákh (1 Móz. 38: 29-30)

9. Sára ( ‘ Móz. 18:12, 17:17)

10. Nem - Lásd Péld. 13:24.

 

 

Isten kérdései az emberekhez

 

1. Hol vagy? (I. Móz. 3:9)

2. Hol van a testvéred? (I: Móz. 4:9)

3. Mit csinálsz itt? (1. Kir. 19:9)

4. Mi az a kezedben? (2. Móz. 4:2)

5. Mit kellett volna még tennem? (Ézs. 5:4)

6. Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? (Mt. 22:42)

7. Mit láttak a te házadban? (2. Kir. 20:15)

8. ..... én cselekszem: és ki változtatja azt meg? (Ézs. 43:13)

9. ...... micsoda a ti életetek? (Jak. 4:14)

10. Hol van a nyáj? (Jer. 13:20)

11. Miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? (Mt. 15:3)

Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? (Mt: 16:26)

 

Ötvös „Ki Mit Tud”?

 

1. Hol fordul elő az „Arany „ szó először a Bibliában?

2. Ritkaság volt az ókorban az arany, vagy gazdagon fordult elő?

3. Kit köveztek halálra, mert elrejtet sátrában egy aranyrudat?

4. A szent sátornak melyik értékes darabját vonták be színarannyal?

5. Honnan származott a legtöbb arany, amelyet a Biblia országaiban felhasználtak?

6. Ki mondta: „Közületek senkinek aranyát nem kívántam”? 

7. Mire mondta Dávid: „Kívánatosabb az aranynál, még sok színaranynál is „?

8. Júda melyik királya törte össze a templom ajtajait és az arannyal beborított ajtófélfákat, és adta azokat oda harminc arany talentummal együtt a behatoló Szanhérib királynak?

9. Melyik város van színaranyból?

10. Melyik három aranyborjú fordul  elő Izrael történetében?

 

Feleletek:

 

1. Az 1 Mózes 2:11-ben. Az egyik folyóban amely az Édenből eredt, sok arany volt.

2. Bőségesen volt.

3. Ákánt (Józsué 7.)

4. A frigyládát (2 Móz. 25:11)

5. Arábiából, Sédából és Ofirból

6. Pál apostol (Csel. 20:33)

7. Az Úr félelme, az Úr ítéletei (Zsolt. 19:10-11)

8. Ezékiás 2 Kir. 18:16)

9. Az új Jeruzsálem (Jel. 21:18)

10. Áron aranyborjúja, és a két aranyborjú, amelyeket  Jeroboám állított fel. (Kir. 12:28,29)

 

 

Geológus „KI MIT TUD”?

 

1. Mi Palesztina különleges geológiai jellegzetessége?

2. Miért nem építettek a Jordán völgyében fontos városokat?

3. Milyen mélyen fekszik ez a völgy  a tengerszint alatt?

4. A Biblia melyik könyvében fordul elő legtöbbször a szikla szó?

5. Miért lehet a legtöbb fallal körülkerített város romjait a hegyek tetején találni?

6. A teremtés melyik napján jött létre a szárazföld ?

7. Melyik sziklát kellett Mózesnek megütnie, hogy vizet fakasszon?

8. Amikor egyes vezetők fellázadtak Mózes ellen, a föld nyelte el őket. Hogy hívták ezeket a férfiakat?

9. Miből formálta Isten az embert?

10. Hány féle talajt említ a magvető példázat?

 

Feleletek:

 

1. Az észak-déli irányban húzódó Jordán völgy, ez mélyen bevágódik a föld felszínébe.

2. Mert az átázott homok bizonytalanná tette a mélyen fekvő talajt abban az időben, amikor sok víz jött le a hegyekből (Máté 7: 24-27).

3. Legmélyebb pontja 392 méter a tenger szintje alatt.

4. A Zsoltárokban: több mint hússzor.

5. Mert ott megközelíthetetlenek voltak, és a szikla biztos alapot jelentett.

6. A harmadik napon (1. Móz.1:9-13).

7. Hóreb szikláját  ( II. Móz. 17:6).

8. Kóré, Dátán, Abirám és követőik. (IV. Móz. 16.).

9. A föld porából ( I. Móz. 2:7.)

10. Tulajdon képen három féléről: út széléről, köves és jó földről (Máté 13:3-8). Beszél még az Úr Jézus a  tövisek közé esett magról, de itt nincs talajféleségről szó.

 

 

 

 

 

 

Sátorkészítő „KI MIT TUD”?

 

1. melyik a Biblia legismertebb sátra?

2. Kitől származnak azok, akik, „sátrakban lakoznak?

3. Milyen anyagból készültek főként a sátrak?

4. Kicsoda sátorozott egészen Sodomáig?

5. Melyik katona ásta el zsákmányát sátra alatt?

6. ki a Biblia legismertebb sátorkészítője?

7. Két barátja ugyanezt a mesterséget folytatta. Mi a nevük?

8. A Biblia melyik könyvében olvashatjuk: „Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni”?

9. Ki volt az, aki álmában látta, amint egy árpakenyér összetöri a midiániták sátrait, és ez felbátorította őt a midiániták megtámadására?

10. Kit olt meg Jáhel úgy, hogy sátorszöggel  átverte halantékát?

 

Feleletek:

 

1. A szent sátor

2. Jábáltól (1. Móz. 4:20)

3. Kecskebőrből, fekete

4. Lót (1 Móz. 13:12)

5. Ákán (Józs. 7:21)

6. Pál (Csel. 18: 2-3)

7. Akvilla és Priszcilla (Csel. 18:2-3)

8. Zsolt. 84:11

9. Egy midiánita férfi (Bir. 7:13-14)

10. Siserát (Bír. 4:16-21)

 

 

Tejcsarnok „KI MIT TUD?”

 

1. Kik tettek jelentést vezetőjüknek egy tejjel - mézzel folyó földről?

2. Az Ószövetség melyik alakja beszél elmúlt időkről, amikor lábait tejben mosta?

3. Melyik ismert történetben fordul elő, jászol?

4. A Biblia idejében az emberek mely állatoktól nyertek tejet?

5. Ki mondta ellenségéről: „Szája simább a vajnál”?

6. Dávid, Jób vagy Salamon mondta: „Nem úgy öntöttél-e engem, mint tejet, és nem úgy oltottál-e, mint sajtot”?

7. Melyik újszövetségi szerző beszél „tiszta hamisítatlan (szellemi ) tej” -ről ?   

8. Melyik asszony árult el egy katonát, miután tejjel megitatta?

9. A Péld. 30:33-ban ezt olvassuk: „Ha .... köpülnek, .... lesz belőle”?

10. Az Újszövetség melyik szerzője írta, hogy az erőtlen hívőknek tejnek italát adta kemény eledel helyett?

 

Feleletek:

 

1. A tizenkét kém (4 Móz. 13:28)

2. Jób  (29:6)

3. Jézus születésekor (Lk. 2:1_16)

4. Tehén, juh, kecske, teve.

5. Dávid (Zsolt. 55:22)

6. Jób (10:10)

7. Péter (1 Pt 2:2)

8. Jáhel (Bir. 4:19)

9. Tejet, vajat

10. Pál apostol (1 Kor. 3:2)

 

 

 

 

Tanító „KI MIT TUD?”

 

1. Ki mondta: „A sok gondolkodás elfárasztja a testet.”

FELELET:  1. Salamon (Préd. 12:12)

2. Ki tanított úgy, „ Mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók”.

2. Jézus Krisztus (Márk 1:22)

3. Az Új Szövetség három tanítót említ meg. Hogy hívták őket?

3. Nikodémus (Ján. 3: 10.) Gamáliel (Apcs. 22:3) Tirannos (Apcs. 19:9) 

4. Mi volt a tanítás helye jézus korában? Együtt tanították a fiúkat és a leányokat?

4. A zsinagógák. Csak a fiúk részesültek oktatásban. 

5. Mi volt az Ó Szövetség ? „Egyeteme”, és ki vezette azt?

5. A Prófétai iskolák, amelyeket a próféták vezetek.

6. Pál írja a törvényről, hogy az nevelőnk (Görögül: paidagógós , „pedagógus”) volt.....

6. Krisztusig. (Galata 3: 24)

7. Melyik törzs tagjai nem tudták helyesen kiejteni a „sibbólet” szót ?

7. Efraim (Birák 12:5-6)

8. Egészítsük ki: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet .............. „

8. „...megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté 28:19-20) 

9. Mit mondott Pál az asszonyok tanítói szolgálatáról?

9. „A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg.” (1. Tim. 2:12)

10. Ki mondta: „Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul”

10. Nikodémus (Jn. 3:2)

 

 

Filozófus „KI MIT TUD?”

 

1. Kinek az életfilozófiája volt: „... mert ha bőségesen él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg”?

2.  Ki kérdezte: „Micsoda a halandó, hogy törődsz vele”?

3. Mondta ezt Jézus „Boldogok a szegények”?

4. melyik uralkodó előtt mondta el a fogoly Pál a maga életfilozófiáját”?

5. Mit mond Dávid az Úr törvényéről?

6. A Zsoltárok, a Példabeszédek vagy Prédikátor könyvéből származik ez a még ma is elismert igazság: „Az ember a lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz”?

7. Egészítsük ki : „Fedd meg a ......, az szeretni fog téged.”

8. A Bibliának melyik drámai könyve bizonyítja, hogy „ha a vége jó, minden jó.”

9. Kit figyelmeztet Pál: „Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel?”.....

10. Ki mondta ezt: „Van aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut”?

 

FELELETEK:

 

1. Jézus Krisztus (Lk. 12:15)

2. Dávid (Zsolt. 8:5)

3. Nem, hanem „Boldogok a lelki szegények” (Mt. 5:3)

4. Agrippa előtt (Apcs. 26)

5. „tökéletes” (Zsolt. 19:8)

6. A Zsoltárokból (144:4)

7. bölcset (Péld. 9:8)

8. Jób könyve

9. a kolosséi gyülekezet tagjait  (2:8)

10. Salamon (Péld. 11:24)

 

 

Kertész „KI MIT TUD”?

 

1. A Biblia csak két kertet említ név szerint. Melyeket?

2. Melyek a Bibliában említett legismertebb facsoportok?

3. Mikor Jézus ezt mondta, hogy mi szőlővesszők vagyunk, mihez hasonlította önmagát?

4. Nevezzünk meg egy ószövetségi könyvet, amely Jézus „Csemeté”-nek nevezi!

5. Mit vetett el egy ember a kertjében, amely azután nagy fává nőtt?

6. Mit akart tenni a példázatbeli ember, akinek olyan gazdag volt az aratása, hogy nem tudta hová tenni a termést?

7. Mi volt a körülmetéletlen gyümölcs?

8. Miről lehet megismerni a fát Jézus szavai szerint?

9. Miből készült az a kosár, amelybe Mózest helyezték, és milyen növények közé rejtették azt?

10. Pál apostol mondásai között van ez is „Én ültettem   , Apollós öntözte, de a ..... .. ..... ....”, egészítsük ki.

 

Feleletek:

 

1. Éden és a Gecsemáné

2. Libanon cédrusai és a Gecsemáné - kert olajfái

3. szőlőtőhöz (Jn. 15:5)

4. Zakariás (3:8).

5. Mustármagot (Lk. 13:19)

6. „Lebontom a csűreimet, nagyobbat építek...” (Lk. 12:17-18)

7. Körülmetéletlen gyümölcs az újonnan ültetett fa első három évi termése. Tisztátalannak számított, és tilos volt megenni. A negyedik évben a gyümölcsöt az Úrnak szentelték, és csak azután lehetett élni vele. (3 Móz. 19:23-25)

8. Gyümölcseiről (Mt. 12:33)

9. A kosár gyékényből készült, sás közé rejtették (Móz. 2:3)

„ a növekedést az Isten adta”  (2 Kor. 3:6)

 

 

Borbély „KI MIT TUD”?

 

1. Előfordul a „nyíró” szó a Bibliában?

2. Kiket fenyeget az Isten „Bérelt késsek” való megborotválással?

3. Kinek kellett minden szőrzetüket, szakállukat is, lenyírni?

4. Ki ragadott meg egy oroszlánt szakállánál fogva, és agyonütött?

5. Ki volt az első férfi, akiről fel van jegyezve a Bibliában, hogy megborotválkozott?

6. Ki vágatta le csupán   évente egyszer igen szép haját?

7. Ki fogta meg unokatestvérének, Amászának szakállát jobb kezével, hogy megcsókolja, s közben orvul ledöfte?  

8. Ki szaggatta meg fájdalmába ruháit és borotválta le a haját?

9. A Zsoltárokban vagy Példabeszédekben van megírva ez: „Nyelved olyan, mint az éles borotva”?

10. Kitől távozott el az Úr, miután hajfürtjeit levágták?

 

Feleletek:

1. Igen, kétszer (1 Sám. 25:11, Ézs. 53:7)

2. Juda királyságát (Ézsa 7:20)

3.  A leprásoknak (3 Móz. 14:9)

4. Dávid (1Sám. 17:35)

5. József (1Móz. 14:9)

6. Absolon (2Sám. 14:26)

7. Jóáb (2 Sám. 1:20)

8. Jób (1:20)

9. Zsolt 52:4

10. Sámsontól (Bír. 16:19-20

 

 

Lábápoló „KI  MIT TUD”?

 

1. A Biblia ezt mondja: „Ha a .... lábad botránkoztat meg ... Nos, akkor?

2. Mi volt Méfiboset fogyatékossága?

3. Ki panaszolta, hogy Isten béklyóba tette lábát?

4. Melyik óriásnak volt 12 ujja és 12 lábujja?

5. Mi szorította Bálám lábát a sziklafalhoz?

6. Melyik szép zsoltárból származik: „Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék?

7. Ki volt talpától feje tetejéig fekélyekkel borítva?

8. Melyik madár nem talált lábának helyet az özönvíz után?

9. Melyik híres király lába betegedett meg?

10. Ki gyógyította meg Lisztrában a sánta embert?

 

Feleletek:

1. „ Vágd le és dobd el magadtól!” (Mt:18:8)

2. Mindkét lábára sánta volt, mert kicsi korában dajkája leejtette II. Sámuel 4:4, 9:3,

3. Jób (13:27)

4. 1. Gáti, óriás fiának II. Sámuel 21:20

5. Szamara, mivel félt az Úr angyalától (IV. Móz. 22:25)

6. Zsolt. 121:3

7.  Jób 2:7

8. A galamb (I). Móz. 8:9

9. Aszá (II. Krón. 16:12)

10. Pál ,: (Apcs. 14:8

Pék „KI MIT TUD”?

1. „Az én Atyám adja majd nektek az ...........  ............... kenyeret”

2. „Ekkor odaadta neki (Dávidnak) a pap a .................... kenyereket, mert nem volt ott más, csak .............. kenyér”

3. „Mert sátort építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó meg az asztal és a ............. kenyerek”

4. „Én vagyok az ............... kenyere.”

5. Izlik az embereknek a ................................................ szerzett kenyér”

6. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: .................................  .......................................

kenyeret esztek .

7.” És bár......................... adott kenyeret és kimérte a vizet az Úr.”   

8.” Azzal, hogy oltáromra ..................... kenyeret hoztok.”

9. „.............................. kenyerünket add meg nekünk ma.”

10. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá .............................

kenyeret.

 

Feleletek:

1. igazi mennyei (Jn. 6:32)

2. szent, áldozati  ( I. Sámuel 21:7)

3. szent (Zsid. 9:2)

4. élet   Jn. 6:35)

5. hazugsággal  (Példab. 20:17)

6. fáradtsággal szerzett (Zsolt. 127:2)

7. szűkösen (Ézsaiás 30:20)

8.  tisztátalan (Malakiás 1:7)

9. mindennapi (Mt. 6:11)

10. kovásztalan (II. Móz. 12:8)