Ki mondta - kinek?

2014.03.03 13:03

1.) Ki mondta – kinek?

 

 

 • Ő szabadítja meg annak népét annak bűneiből.                          (Egy angyal Józsefnek)
 • Éles tőr járja át lelkedet.                                                             (Simon Máriának)
 • Tudakozódjatok és kutassatok szorgalmasan a kisgyermek után.            (Heródes a bölcseknek)
 • Nem szabad néked a te testvéred feleségével élned.      (Keresztelő János Heródesnek)
 • Származhat-e valami jó Názáretből?                               (Nátánael Fülöpnek)
 • Uram, nem törődsz azzal, hogy az én testvérem egyedül hagyott a szolgálatban?       (Márta Jézusnak)
 • Hogyan születhetik az ember, hogyha vén?                    (Nikodémus Jézusnak)
 • Kicsoda az Uram?                                                           (János Jézusnak)
 • Vak vezet világtalant, mindketten verembe esnek.        (Jézus az ő tanítványainak)
 • Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?           (Gazdag ifjú Jézus Krisztusnak)
 • Jó nekünk itt lenni, csináljunk három hajlékot…            (Péter Jézus Krisztusnak)
 • Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.       (Mária Jézusnak)
 • Tévelyegtek. Nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten erejét. (Jézus a sadduceusoknak)

 

 

2.)  Betű behelyettesítések

 

           
   

           n

 

  r                t

 

           e          

 

 

          k

 

 d               e

 

           z          

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

           e

 

  e              m

 

         t 

 

         t

 

  I             t

 

         e

 

         s

 

 n              t

 

         e

 

 

 

 

 

 

 

 


A világot…

 

Fejezd be a mondatot!

Ha a négyszögekben levő betűket az óramutató, járásának megfelelően sorba rakod 12-től indulva, megtudod a választ.

A négyzetek sorrendje:

123

456

 

 

3.)  Összekeveredett nevek a Bibliában

 

Sajnos az alábbi bibliai nevek kicsit összekeveredtek. Tudnál segíteni kibogozni azokat?

 

BÓJ                            ÁDINEL                    TERÉP                       RETESZ        

 

LUSA                         ZSEMÓ                     

 

Megfejtés:

 

BÓJ                            JÓB                            ADINEL                    DÁNIEL

 

TERÉP                       PÉTER                       RETESZ                     ESZTER

 

LUSA                         SAUL                         ZSEMŐ                      MÓZES

 

 

4.)  Minden szóban egy felesleges betű van.

 

Aoz Úor vetled vann. Álldott vaggy tee asz asszoknyok kötzött. Szülesz fiuat ézs nevezted anknak nefvét Jézusnahk

 

 

 

 

5.) Hívj fel, ha tudod a számomat!

Ki volt ő?

 • Az út szélén ült, koldult, mert beteg volt
 • Egymás után háromszor megtagadta Jézust
 • Megvallotta Jézust, bocsánatot kért tőle, és kérte, hogy majd vele lehessen az Ő országában
 • Meghalt, de Jézus feltámasztotta őt
 • Őt is feltámasztotta Jézus, pedig már négy napja a sírban volt
 • Egy rendeletet adott ki, hogy minden két éven aluli gyermeket meg kell ölni

 

 

1. Heródiás

2. Naini özvegy fia

3. Jakab

4. Bal lator

5. János

6. Péter

7. Júdás

8 .Zákeus

9. Jairus

0. Barrabás

1. Bartimeus

2. Pilátus

3. Kéfás

4. Máté

5. Lázár

6. Tamás

7. Pál apostol

8. Jobb lator

9. Simeon

0. Heródes

 

6. Segíts Bartímeusnak!

 

1. Kána

Názáret

Jerikó

Jeruzsálem

 

 

2. béna

süket

vak

néma

 

 

3. Tamás

Taddeus

Timótheus

Timneus

 

 

4. Gyere vissza holnap ilyenkor!

Mutasd meg magadat a papnak!

A te hited megtartott téged!

Sajnos, nem tudok rajtad segíteni!

 

 1. Melyik városban élt?
 2. Mi baja volt?
 3. Mi volt édesapjának a neve?
 4. Mit mondott neki Jézus?