Kik várták érkezését?

2014.01.08 15:25

 

Kik várták érkezését?

Lukács 2:8-20. Máté 2: 1-12.

A Messiásra vonatkozó próféciákat nem mindenki szemlélte közömbösen. Voltak, akik kutatták az írásokat és figyelték az eseményeket.

Az Úr Jézus születésének éjszakáján pásztorok vigyáztak nyájukra. Minden csendes volt. A nyáj pihent. A pásztorok egymás közt a próféciákról beszélgettek. Vajon mikor jön el a várvavárt Szabadító? Nem mostanában kell megérkeznie? – kérdezgették egymástól.

Amint így beszélgettek, hirtelen megjelent az Úrnak angyala és közölte velük a jó hírt.

 Ne féljetek! Örüljetek! – Ma Betlehemben, egy kis jászolban megszületett az Üdvözítő.

A pásztorok szíve örömmel telt meg. Ezt még fokozta, hogy az előbbi angyal mellé angyalok sokasága jelent meg és együtt dicsőítették Istent.

A pásztorok voltak az újszülött Jézus első látogatói. Mivel felkészítette őket az angyal, nem lepődtek meg Jézus születésének körülményein. Hálával borultak le előtte, és dicsőítették Istent, hogy megérkezett végre a Messiás, akit már olyan régóta vártak.

Messze, napkeleten is éltek próféciákat kutató bölcs emberek. Az Írásokból arra következtettek, hogy most kell megszületnie a Messiásnak, aki megszabadítja Izraelt. Ajándékokat vettek hát magukhoz, és elindultak, hogy köszöntsék a királyt.

Hosszú, fáradtságos út volt ez. Nappal pihentek, éjjel utaztak, mivel az őket vezető csillag akkor volt látható.

Először Jeruzsálembe mentek. Meglepődve vették tudomásul, hogy ott bizony nem nagy örömmel fogadták őket. Mintha nem is tudnának semmit a nagy eseményről. Nem is készült senki a Messiás fogadására.

Heródes király parancsára a főpapok elmondták a próféciákat. Igen, most kell megszületnie Betlehemben, mert így írta meg a próféta. (Mikeás 5:2. Gal 4:4.)

A bölcsek tehát tovább indultak Betlehem felé.

Milyen boldogok voltak, amikor a csillag vezetésével megtalálták Őt! Örömmel adták át ajándékaikat, aranyat, tömjént és mirhát. De átadták Neki szívüket is, hisz Ő hozott megoldást, örömöt és szabadulást az embereknek!