Kis rókák

2014.09.02 10:44
  •  “Fogjátok meg a rókákat, a kölyökrókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket!”  (Énekek Éneke: 2:15. )
  • “Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Márk 13:37)

Csak 12 “róka” - fajtát sorolunk fel, amelyek sajnos hamar szaporodnak. A megadott Bibliai igék csupán egy kis választék a gazdag témából.

 

1. A Biblia olvasás elhanyagolása: Jer. 15-16, Luk. 11:28, Ján. 8: 32-36, Kolosszé 3:16, 1.Ján 2:14-17,

2. Az imádság elhanyagolása: Luk. 18:1-8, Apcs. 6:4, Róma 12:12, Róma 15:30-33, Kolosszé 4:2, 1 Péter 4:7,

3. Hűtlenség - gondatlanság: Az idő beosztásában (Az idő az Istentől kapott legértékesebb kincsünk e földi létben - az örökkévalóság szemszögéből nézve. ): Zsolt. 31:15, Zsolt. 39:4, Zsolt. 90:12. , Ézsa. 38:1, Luk 16:10, 2. Kor. 5:15.

4. Hanyagság az Istentől kapott erővel való sáfárkodásban: 1 Kor. 4:1-5, 1 Kor. 9:24-27, Kolosszé 4:17, Zsid. 6:10-12, 2 Péter 1:8,

5. Hűtlenség - a rám bízott pénz kezelésében: Luk. 16:9-15, 1. Tim. 6:6-11, Pazarlás vagy önző takarékoskodás, fukarkodás: 1. Tim. 6:17-19,

6. Aggódás: Máté 6: 25-34, Luk. 12:22, Filippi 4:6-7,

7. Éberség hiánya , különösen gondolatvilágomban: keserű, szeretetlen és tisztátalan gondolatok:  Példab. 4:25, Példab. 18:8, Ézsa 42:20, Márk 10:37, 2. Kor. 7:1,

8. A rossz nyelv, pletykálás: Zsolt. 45:1, Példab. 4:24, Példab. 8:10,, 20-21, Ézsa 6:5-7, Ézsa 50:4, Máté 7:1-2, Kolosszé 4:6, 1 Péter 3:10.

9. Hálátlanság mindennapi életünkben - mind Isten, mind közvetlen embertársaink felé: Zsolt. 50:23, Efélzus 5:20,

10. A türelem, az állhatatosság, a kitartás hiánya - szenvedésben, próbákban, bizonyságtételben: Róm: 5:4, 2 Kor. 6:3-4, Kolosszé 3:12-13, Zsid. 12, Jakab 1:4,  2 Péter 1:6,

11. Érzékenység, szeszélyesség, kedvtelenség: Példab. 12:1, Róma 12:9-21, Filippi 2:3-4,14-16,

12. Irigység, hiuság: Filippi 2:3, vágy az emberek dicséretére: hízelgésére: Példab. 4:23, Példab. 29:5,

A baj gyökere: önzés, öntetszelgés: Luk. 16:15, Ján. 5:44, Galata 2:19-20, 3 Ján.9,