Koncepciós perek a Bibliában

2014.03.18 16:25

Koncepciós perek a Bibliában

 

Mit jelent a „koncepciós per”?

Olyan jogellenes, törvénysértő eljárás, ahol előre kigondolt hamis vádak, bizonyítékok, kikényszerített vallomások alapján hoztak előre elkészített ítéletet.

Borzasztó és kegyetlen dolog, mert nem tudsz védekezni – mivel már eldöntött az ítélet – nem tehetsz ellene!

 

A Bibliában is találkozunk ilyen perekkel

Öt ilyen esetet szeretnék megemlíteni

 • Mi történt?
 • Hogyan reagált rá?
 • Mi lett a következménye?

###

 

 1. Nábót
 1. Mi történt?

1Királyok 21:1-16. Tipikus eset

A király kér valamit

Nábót – a kis ember – mert NEM-et mondani

A király – hatalmánál fogva – „elintézi” a dolgot

2.) Hogyan reagált Nábót?

„Jaj bocsánat, édes királyom! Itt a föld, tessék, tessék, csak nehogy megharagudj rám!”

Nem! Nem!

Nem szólt semmit.

Mártírhalált halt, mert szent volt számára a törvény – az örökösödési törvény.

Annyira szent, hogy még dupla aranykorona értékűre sem cserélte volna el.

3.)Mi lett a következmény?

Isten mindent tud és lát.

Nábót neve évezredekre fennmaradt, mint egy hűséges, megalkuvást nem ismerő, Isten-félő, törvénytisztelő ember neve

És Akháb?

Isten üzenete: 1Királyok 21:17-19.

 

Újszövetségben

II. István – aki Jézus mennybemenetele után hirdette a népnek az evangéliumot

 1. Mi történt?

Apcsel 6:8-15.

Izrael vezetőit idegesítette a Jézusról szóló jó hír – és koholt vádakat hoztak fel ellene

 1. Hogyan reagált István?

Szót kért és védőbeszédet tartott.

Apcsel 7. fejezet.

Nem önmagáért, nem a saját védelmében beszélt, hanem kihasználta az alkalmat, hogy a tömegnek Jézusról tegyen bizonyságot.

 1. Mi lett a következménye?

= Emberileg – Apcsel 7:54, 57-60.

= Isten részéről – Apcsel 13:46 Isten elvetette a zsidókat és a pogányok felé megnyílt az üdvösség kapuja.

 

III. Jakab

Apcsel 12:1-5. Jakab halála is koholt vádak alapján történt – túl sokat nem tudunk róla.

De mivel ez tetszett a zsidóknak, Pétert is börtönbe záratta Heródes.

Isten ítélete: Apcsel 12:18-19. 21-24.

 

IV. Pál apostol

 1. Mi történt?

Pál a zsidók és a pogányok bátor tanítója, apostola. Nem félt senkitől. Jézusról tanított, aki meghalt, feltámadott, és visszajön.

Apcsel 21:27-28. Koholt vádak alapján elfogják

 1. Hogyan reagált Pál?

Minden lehetőséget kihasznált, hogy Jézusról bizonyságot tegyen.

Elmondja megtérése, elhívása történetét, beszél a főtanács előtt, Félix és Festus tiszttartók előtt, Agrippa király előtt. Bátran bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. Végül a császár – Néró – udvarába kerül. Itt is bizonyságot tesz a császár udvarából valóknak két éven át. Végül – Néró megöleti.

 1. Mi lett a következménye?

Isten mindent lát. A mártírok vére magvetés lett az evangélium számára. A mártírok példájából milliók nyertek erőt a munka folytatásához.

 

V.) Jézus Krisztus koncepciós pere

1.) Mi történt?

János 3:16 – Úgy szeretett

Róma 5:8. – Lejött, otthagyta a mennyet – Benne nem volt bűn

Máté 4:23-24. – Jót tett

 1. Hamis, koholt vádak alapján elfogták és halálra ítélték.

Elitélésében egyetértésre jutott a politika és a vallás. Mindannyian kívánták halálát. Túl nagy volt a kontraszt Jézus tiszta és szent élete és az ő bűnös életük között.

Hogyan reagált Jézus? Lukács 23:33-34 – imádkozott az Őt bántalmazókért.

 1. Mi lett a következménye?

A zsidók elvetették Jézust, azonban közülük és a pogányok közül sokan elfogadták Őt – és így elindult a kereszténység.

 

Tanulságok

Öt esetet láttunk.

= Megalkuvás nélkül ragaszkodtak elveikhez

= Önmagukért nem tartottak védőbeszédet – Pál és István – Jézus Krisztust emelte magasra

= Nem átkozódtak. – István is, Jézus is imádkozott ellenségeiért. Pál pedig megtérésre hívta őket.

= Rábízták magukat – életüket, halálukat – az igazságosan ítélőre.

 

Veszély!

Mi is – bármelyikünk – lehetünk egy koncepciós per résztvevői.

Nagyon könnyű elítélni valakit – és a tömeggel egy követ fújni – észrevétlenül beleeshetünk ebbe a csapdába.

A mai világban el lehet ítélni valakit

= Származása

= Bőrszíne

= Társadalmi osztálya

= Vallása, hitbeli meggyőződése alapján.

Néha beskatulyázunk embereket – van róluk ítéletünk.

Ne tegyük! Isten mindent lát! Tud!

És ha velünk történik igazságtalanság? Ha igazságtalanul bánnak velünk?

A fenti példákból láthattuk: Mindannyian az igazságosan ítélő Istenre hagyták ügyüket.

Nemcsak ezer és száz évekkel ezelőtt voltak koncepciós perek, igazságtalan ítéletek, hanem a Biblia szerint az utolsó időkben is lesznek ilyenek.

A Jelenések könyvében olvasunk egy olyan hatalomról, aki magának kívánja a hódolatot, az imádatot, mert aki ezt nem teszi – halál fia.

Jelenések 13:14-17.

Merítsünk erőt a fenti személyek példájából, és merjünk elveinkhez, Istenhez, Jézus Krisztushoz ragaszkodni – még akkor is, ha ez életünkbe kerülne.

A végső ítélet Isten kezében van!

Gyürüs Istvánné