Könyvek

2014.03.04 09:34

Mit írsz?

Bibliavers: 2Korinthus 3:2

Tárgy: Több színes kötésű vagy védőburokkal ellátott könyv

6. Lecke

(Tarts fel egy könyvet és azután kérdezd.) Mi van a kezemben? Valóban egy könyv. Fiúk és leányok, örömmel olvas­tok könyveket? (Feleljenek ők.) Közülünk legtöbben szívesen olvasnak, különösen az érdekes történeteket. Tudjátok-e, hogy ti mind nagyon hasonlítotok egy könyvhöz? Nézzük meg pontosan ezt a könyvet, hogy meglássuk, miért hasonlítunk hozzá. Először is, színes fedőlapja, vagy kötése vart. Kívülről igen jól mutat. A legtöbb ember kívülről szintén jól néz ki, azonban ez még nem bizonyítja, hogy a szívük is ilyen jó. Ezek a könyvek különböző színűek, különböző kötésűek. Ez a világban levő kü­lönböző emberekre emlékeztet. A kötés színének van-e valami köze a könyv belsejéhez? Természetesen nincs! A könyvek kö­zül az egyik j6, a másik kevésbé j6. Így vannak az emberek is. Igaz? A világban sokféle ember van: jó és rossz.

Mégis, most jön a legérdekesebb: kinyitom ezt a könyvet és látjátok, tele van írva, nyomtatva. Ez a legfontosabb része a könyvnek. Mi magunk is tele vagyunk írva. Természetesen nem olyan írással, amit mi látunk, ezt az írást csak Isten láthatja, de itt van! Attól az időtől kezdve, amióta meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól (a jogot a jogtalanságtól), mi is írtuk az éle­tünket. Oh ha el tudnám olvasni azt, ami egy-egy fiú vagy leány szívében él! Félek, hogy nagyon fájna a szívem! Mennyi ha­zugság, gonosz gondolat, csúnya szavak és cselekedetek! Milyen sok rossz dolog! Mi már régen elfelejtettük, de Isten nem felejtette el Őket. Ő mindent Iát, Ő tudja, hogy azok még megvannak. Bármilyen rendesnek látszhattok kívülről, csinosan öltöz­ködhettek és lehettek jó magaviseletűek. Azonban bent a szívben rossz dolgok vannak leírva, amit Isten ismer. Ezek a köny­vek egyszer megírattak, úgy is maradnak, senki sem változtathatja meg. Szívünkkel azonban nem így van. Ha e szörnyű szívkönyv, amit eddig írtunk ellenszenves lesz számunkra, ha meglátjuk, hogy azzal üdvözülni sohasem fogunk, akkor még most szabad Jézushoz jönni és kérni Őt, hogy töröljön ki minden csúnyát. Tegye szívünket tisztává és fehérré, mint ennek a könyvnek az íratlan oldala (mutasd az üres szegélylapot). Jézus ezt megteszi, ha kéritek Őt. Megígérte nekünk a János 1:9­ben (mondd el ezt a bibliaverset, de még jobb, ha olvasod). De ha a szívünk könyve a megtisztítás után csak fehér, üres lapo­kat tartalmazna, akkor az nem volna érdekes. Igaz? Hogy életed könyve kívül-belül szép legyen, azonnal kezdj jó, szép és hasznos dolgokat beleírni.