Kornélius

2014.03.03 11:34

Cezáreában, nem messze Joppétól, élt Kornélius százados. Jámbor és istenfélő volt, bőkezűen adakozott, és imádkozó életet élt. Kornéliusnál megjelent Isten angyala, és azt mondta, hogy hívassa magához Pétert. Kornélius nem sokat tűnődött, odahívott két szolgát, elmagyarázta feladatukat, és elküldte őket Péterért.

            Péter Joppéban lakott Simon tímárnál. Amíg ebédet készítettek számára, látomást látott. Látott egy nagy lepedőt, amelyben mindenféle állat volt. Ez az égből ereszkedett le. Felszólítást is hallott:

  • Kel fel Péter, öljed és egyél!

Ő azonban elhárította, hisz sosem evett tisztátalan és közönséges állat húsából.

  • Amiket az Isten megtisztított, te ne mond tisztátalannak! – hangzott ismét.

Ez a jelenet háromszor ismétlődött meg. Péter éppen azon tűnődött, hogy mit jelent a látomás, amikor Kornélius küldöttei megérkeztek és érdeklődtek Péter felől. Majd elmondták neki jövetelük célját. Uruk várja őt, mivel szeretne többet tudni Isten dolgairól

Péter elindult hát velük és ugyancsak meglepődött, amikor belépett a százados otthonába. 

            Kornélius összehívta barátait és háznépét, nagy tisztelettel fogadta Pétert, aki most már tudta, hogy azért kapta a látomást, mert előítélete volt a pogányok iránt.

A százados elmondta, hogy az angyal utasította őt, hogy hívassa magához.

            Péter prédikálni kezdett. Megható szavakkal ecsetelte Jézus halálát és feltámadását. Ahogy hallgatták őt, kitöltetett a Szentlélek Kornéliusra és barátaira. Mindnyájan megkeresztelkedtek, és kérték Pétert, maradjon köztük, és tanítsa őket néhány napig.

Péter örömmel tett eleget új testvérei kérésének.

(Csel 10.)