Kreatív ötletek a misszióhoz

2014.06.11 14:16

Evangélizációs szakmai műhely előadásra

 

Kérdések:

 

 • Hogyan kezdjünk evangélizációt kis településeken?
 • Nagy városokban?
 • Sorozatcímek – vázlatok elkészítése
 • Kreatív elemek az evangélizációban, a misszióban
 • Meghívóminták
  • Jó és rossz meghívók
  • Plakátok – jó és rossz plakátok
 • Külföldi evangélizátorok
  • Anyagai PPT, PPS anyagok, vázlatok
  • Miről szól?
  • Az  evangélizátor erősségei, gyengéi

 

 • Evangélizációs tapasztalatok
 • Új ötletek
 • Bibliaköri anyagok összegyűjtése

 

oooOooo

 

 

 1. Hogyan kezdjünk?
 • Szomszédok, munkatársak – kapcsolatok, kommunikáció, ismerkedés – a legfontosabb
 • BLI
 • Bibliaóra (szombatiskola, egy-egy fejezet felolvasása, átbeszélése) szomszédokkal – otthon a családban. Ének, tapasztalatok elmondása, bibliaolvasás, beszélgetés a témáról, ima, tea, keksz…
 • A bibliaórára lehet készülni tesztkérdésekkel, feleletválasztós kérdésekkel, kérni, hogy előre olvassák el otthon a fejezetet. A tesztkérdések alapján át lehet beszélni
 • BLI és a „Nyomok Istenhez vezetnek” című anyagokat átvenni feladatlapok segítségével
 • Ugyanígy egy könyvet is át lehet venni. Pl. a Jézushoz vezető út c. könyvet. Minden fejezetből más személy készül fel, aki teszttel vagy kérdések alapján vezeti a beszélgetést.
 • „Falu örökbefogadás” A gyülekezeti tagok ketten-hárman örökbe fogadnak egy falut, ahova könyveket visznek, az érdeklődőket azután meglátogatják, bibliaórát visznek nekik
 • Az Új kezdet és/vagy a Search videós sorozat átvétele otthonokban
 • Palacsinta- pogácsa- bogrács-parti – cél: - észrevenni minden kínálkozó lehetőséget: észrevenni - megragadni - kezdeményezni ahol Jézusról beszélhetünk egyszerűen, érthetően, saját tapasztalatainkat megosztva! Vendég előadót is meg lehet hívni a szomszédos körzetből
 • Van, ahol jól működik a baba-mama klub, szülők iskolája, feleségek klubja…
 • Kreatív klubot, horgászbarátokat, varrni tudó szomszédokat, főzni, receptcserére vágyó barátokat vagy gyerekeket meghívni egy-egy vasárnap délután Elbeszélgetni velük, és felajánlani egy szuper DVD, videó vagy magnókazetta közös megnézését vagy meghallgatását.
 • Videotékából kihozni egy filmet és a barátokat meghívni, megnézni, és átbeszélni. Ehhez van egy nagyon jó segédanyag: Budapesti keresztény filmklub mai filmek keresztény szemmel írta Fütő Róbert 2008. 100 filmet dolgoz fel; miről szól, és hogyan lehet a filmről beszélgetni
 • Kirándulást szervezni, vagy bekapcsolódni egy túraklubba, ott is nagyon jó barátságok köthetők
 • Részt venni a falu vagy város kulturális programjában vagy valamilyen klubban először megfigyelőként, később felajánlhat stressz vagy egészség klub indítást vagy ruhaosztást szervezhet a rászorulóknak vagy elkérheti a polgármesteri hivatalból a rászorulók címét, meglátogathatja őket, elbeszélgethet velük
 • Figyelni a lakótelepen vagy az utcában, hogy ki rászoruló – és segíteni
 • Gyermekfelügyelet
 • Mosoly klub – utcából összeszedni a kisgyerekeket és éneket, történetet tanítani nekik
 • Testvérnők, ha értenek valamihez, pl: kézimunka, varrás, horgolás, kötés, főzés - meghívni egy-egy szomszédasszonyt vagy fiatalasszonyt és megmutatni nekik, elbeszélgetni velük.

 

Hogyan tovább?

 

- Ha már vannak kapcsolataink, indíthatunk stressz-, főző-, egészség- DOLESZ tanfolyamokat

- KáTé program ("Könyv a Táskában!") Boltban, tankoláskor... ajándékozni egy-egy könyvet

- Börtön szolgálat, idősek meglátogatása, kórházszolgálat

- Hospice szolgálat – kórházakban

- Szociális otthon, vakok intézete – rendszeres időközönként

- Gyerekeknek havi 1-2 vasárnap játszóház program, amiben bibliai történetet is hallhatnak, éneket tanulnak, kézműves dolgokat készítenek

- Szünidei bibliatábor. Amikor a héten tanultakat bemutatják szombaton az imaházban szüleiknek.

- A gyülekezet minden hónapban egyszer látogasson meg egy kis programmal egy szociális otthont, nyugdíjas klubot, börtönt vagy kórházi osztályt – előzetesen megbeszélve!

- Megyei újságban – amennyire lehetséges – időről időre valamilyen cikkel, pl. főzés, receptek, egészség… megjelenni

 

 1. Külföldi és magyar evangélizátorok

Sorozatcímek PPT vagy PPS bemutatókkal

 

Mark Finley: Minden idők embere

 1. Isten válasza a magányra
 2. Sosem vagy egyedül
 3. Elvégeztetett
 4. Isten ma is mozgat köveket
 5. Előleg az örökkévalóságból
 6. A remény friss levegője
 7. A java még hátra van!

 

Ördög Róbert és James R. Hoffer: Krisztus példázatai

 1. Az elrejtett kincs
 2. A farizeus és a vámszedő
 3. A tékozló fiú
 4. A menyegzői ruha
 5. A megbocsátás mértéke
 6. A tíz szűz
 7. A tanítványok elhívása
 8. Egy éj a tavon

 

Gyürüs Istvánné: Miért élek ezen a bolygón?

 1. Miért élek?
 2. Mi életem mozgatórugója?
 3. Milyennek látom magam?
 4. Valóban fontos vagyok Istennek?

 

Simon László: A boldogmondások

 

David Klinedinst: Felfedezések – próféciai szeminárium

 

 1. Az idők jelei
 2. Dániel 2.
 3. Második advent
 4. Nagy küzdelem és a megváltás terve
 5. Halál a Jelenések könyvében
 6. Isten törvénye
 7. Nyugalomnap 1.
 8. Nyugalomnap 2.
 9. Új élet kezdete
 10. A maradék
 11. Miért van olyan sok egyház és felekezet?
 12. A megbocsáthatatlan bűn
 13. A legfontosabb kérdés: Szeretsz-e engem?

 

Lowell Hargreaves: Próféciai szeminárium

Az előadásokhoz a Power-pointok magyarul és angolul is megvannak

 

 

Szilvási Csaba gyűjteménye a témához:

 


IMÁDAT

 

 • Idegen nyelvű it – pl angol
 • Vagy angol bibliakör
 • Gyermekeknek it
 • Ifi it
 • Szabadtéri it
 • Több legyen a bizonyságtevés
 • Több éneklés
 • Pásztori imádság
 • Rövid prédikáció
 • Minőségi idő imádságra
 • Megújult énekklés
 • CD-k, zenei irányok
 • Egyéni lieturgiai elemek helyének meghatározása
 • Mi a saját liturgiánk
 • Csoportos bárbeszédes ima
 • Hálaadó lelkület ápolása
 • Kreatív istentisztelet hitmélyítőkön
 • Sajtóklub
 • Dráma a liturgiában
 • Technikai eszközök
 • Modern énekeskönyv
 • Időpontok igazítása a szükségletekhez
 • Istentiszteleti formák merészebb használata: biblikus formák: párbeszédes
 • Félelem a pünkösdi befolyástól, elfojtuk a Lélek bef
 • Megszentelt légkör
 • Énekes bizottság
 • Érthető kifele is
 • Istentisztelet szervezők kiképzése
 • Song service
 • Alternaív megoldások: egy épületben egymás után különböző stílusú it tartása
 • Családosoknak, ifiknek
 • Új énekeskönyv
 • Több zenei stílus tolerálására nevelés
 • Du külön csoportok működése
 • Felmérés – a célcsoport szerint tervezzük

 

SZOLGÁLAT

 • Betegekért mondott ima,
 • Eü életmódprogramok
 • Társadalmi szükségletek felmérése
 • Szolgáló gyül modell kialakítása
 • Gyógyítás felvállalása
 • Céltudatos megközelítése lelki problémáknak
 • Gyógyításban képzés lelkészeknek
 • Helyi szociális tevékenységbe bekapcsolni
 • Lelki betérő többször
 • Szociális és lelkigondozó mobilcsapat – mint a sziget csapat
 • Mobil eü csapat – buszos /road show
 • Kapcsolatépítő, lakóközösségi szolgálat tábor
 • ADRA fejlesztési vonal/ donor országként
 • Nyelvtanfolyamok
 • Tábea újragondolása
 • Gyermekjóléti szolgálat

 

EVANGÉLIZÁLÁS

 • Gyerektáborok
 • Személyes evang és közösségi
 • Anyagi és szem forrásokat biztosítani
 • Akció jellegű támogató programok új területeken. Fiatalok új területeken
 • Társadalmi rétegekhez ileeszkedő programok
 • Kiadványok reagáljanak a szükségletekre
 • Média, internet jobb használata
 • Bevonni a tagokat
 • Koncertek igehirdetésekkel
 • Családi evangélizációk, baráti társaságokra építve
 • Sport felhaszn
 • Más kórusokkal találkozók
 • Evangélizátorok felszabadítása
 • Témáiban aktuális események
 • Egyéni ötletek kipróbálását támogatni
 • Komm csatornák kihasználása
 • Műholdas adások magyar nyelven
 • Városi rendezvényeken való részvétel
 • ADRA hatékonyságát növelni
 • El nem ért területekre kihelyezni lelkészeket
 • Bevonni  a tagokat új területeken való munkába
 • Budapest evangélizációk
 • Angol istentisztelet
 • Bevándorló rétegek evangélizálása
 • Országos és helyi média – TV programok
 • Gyülekezetalapító mozgalom
 • Tanítványsági útvonal kidolgozása. Hogyan válhat valaki tanítvánnyá
 • Módszerek sokfélesége
 • Szabadegyetem mozgalom elterjesztése – értelmiségi misszió
 • Nyelvoktató misszió külföldi önkéntesekkel
 • Könyvtárbor
 • Középiskolákba bejutni – család, stb témákban sorozatot tartani
 • Családi sorozatok

 

KÖZÖSSÉG

 • elismerés meghonosítása
 • rendszeres táborok célcsoportoknak
 • élettörténetek elmesélése: ülök és mesélek
 • kirándulások
 • kórustalálkozók
 • generációk közötti híd: imakonferencia mindenkinek
 • testvér-gyülekezeti hálózat
 • sokszínű, rétegekhez igazodó táborok: elváltaknak tábor, gyászolók, kismamáknak
 • vallásszabadsági konferenciák más szervezetekkel
 • identitástudat kialakítása
 • egészséges kapcsolat más egyházakkal és lelkészekkel
 • városvezetéssel való jó munkakapcsolat
 • pályázatok
 • ÉS napok mintájú találkozók
 • Gyülekezeti kirándulások
 • Kiscsoportok szükségletek szerint, célirányosan

TANÍTVÁNYSÁG

 • képzés
 • anyagok előállítása
 • keresztségi anyagok különböző adathordozókon
 • gyerektanítóknak hálózat
 • elkötelezettség ébresztése minőségi növekedés felé
 • gyermekekkel való foglalkozás
 • magyar adventista hithősök példásával nevelni
 • kézikönyv megismertetése
 • tagság tanítvánnyá képzése/tanítványsági fogadalom
 • lelki ajándékok felfedezése
 • örömteli szolgálati területek felfedezése
 • párban való szolgálat
 • hitelvek köré csoportosított kiadványok korcsoportok szerint