Légy példa!

2014.03.03 11:47

Pál apostol levelet írt Timóteusnak. Levelében tanácsokat, útmutatást adott fiatal munkatársának.

            Egyik intését így olvashatjuk:

  • „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” 1Timóteus 4:12.

 

Ezt a levelet és ezeket a gondolatokat más fiataloknak is írhatta volna a nagy apostol. Azonban ma éppúgy aktuálisak, mint amikor papírra vetette őket.

            A fiatalság nem ok sem a mellőzöttségre a szolgálatban, sem pedig arra, hogy ne vegyük komolyan Istent. Lehet példa a fiatal is, abban az esetben, ha igyekszik becsületen szolgálni Istent.

            Nem mindegy, hogy milyen szavak hagyják el szánkat. Sokan nem törekednek sem a világos beszédre, sem pedig arra, hogy kerüljék az illetlen szavakat, kifejezéseket. Magatartásunk többet árul el rólunk, mint szavaink. A hívő ember környezete figyelmének középpontjában áll. Helytelen magatartásunkkal nem csak magunkra, hanem Istenre is szégyent hozhatunk.

            Az őszinte, tiszta szeretet igen ritka. Jobbára az önszeretet jelenik meg. Viszonzatlanul is szeretni, sőt az ellenséget is, csak az tudja, akit Isten ezzel a mennyei elvvel megajándékozott.

            Lelkületünk határozza meg az emberekhez való viszonyunkat. Törekedjünk elfogadni másokat, függetlenül azok hitétől, társadalmi helyzetétől, bőrszínétől, nemzetiségétől.

            A hit próbái a különféle nehézségek, amelyek ott vannak életünkben. Az igazi hit nemcsak jó körülmények között, hanem megpróbáltatások között is bízik Isten szeretetében. Csirából lesznek a növények. Gondolatainkból lesznek a cselekedetek. Ha gondolataink tiszták, akkor az életünk is az lesz. Körülöttünk sokszor tapasztalunk mocskos beszédet, viselkedést. Aki meg akarja őrizni magát, az törekszik elszigetelni szívét ezektől.

            Timóteus megfogadta Pál apostol tanácsát, így nagyon jó munkása volt Istennek. Aki követi példáját, nem fog kárt vallani.

(1Timóteus 4:12.)