Legyünk bátrak!

2016.11.29 17:38

Legyünk bizakodók és bátrak. Ha Isten munkájában megkeseredni bűn és ésszerűtlen is. Ő ismeri valamennyi szükségletünket. Minden hatalom az Övé. Olyan eredményességet ruházhat szolgáira, amilyet a szükség megkíván. Végtelen szeretete és együttérzése soha nem merül ki. Mindenható felségét a gyengéd pásztor kedvességével és gondoskodásával egyesíti. Nem kell attól félnünk, hogy nem váltja be ígéreteit. Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, melyet az Őt szeretőkkel kötött. Egyházának adott ígéretei mindörökké szilárdan állnak. „Örökkévaló ékességgé és gyönyörűségessé teszi azt a nemzedékről nemzedékre.” (Ésaiás 60:15)
Tanulmányozzátok Ésaiás 41. fejezetét, és törekedjetek megérteni a jelentőségét. Isten kijelenti: „Kopasz hegyeken folyókat nyitok és rónák közepén forrásokat; a pusztát vizek tavává teszem és az aszú földet vizek forrásaivá. A pusztában cédrust; akácot növelek és mirtuszt és olajfát, palántálok a kietlenben ciprust, platánt, sudar cédrussal együtt. Hogy lássák, és megtudják, eszükbe vegyék és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izráel Szentje teremtette ezt.” (Ésaiás 41:18–20)
Aki Krisztust választotta, olyan hatalomhoz csatlakozott, melyet semmilyen emberi bölcsesség vagy erő meg nem dönthet.(EGW)