Lelki ajándékok

2014.03.03 11:51

Amikor Jézus elbúcsúzott tanítványaitól, megbízta őket, hogy vigyék el a Róla szóló örömhírt szerte az egész világra.

            Ez komoly erőfeszítést, bátorságot és kitartást igényelt. Hogyan tud az beszélni, aki nem szokott hozzá, hogy valamilyen kérdésről kifejtse véleményét? Hogyan taníthat az, aki még nem állt emberek elé, hogy valamilyen tantételt kifejtsen előttük? Sorolhatnánk tovább a példákat.

            Világos, hogy nem mehetnek a katonák úgy a harcba, hogy ne legyen fegyverük. Nem tud játszani a zenekar hangszerek és karmester nélkül.

            Jézus sem úgy küldte el a tanítványokat, hogy ne adott volna nekik eszközöket, amelyek segítségével el tudják látni megbízatásukat.

            A lelki ajándékok képesítik az embert a szolgálatra.

            A keresztény gyülekezeteknek sok feladatot kell ellátnia, s a Szentlélek különböző ajándékokat adott, hogy a közösség jól működjön. Szükség van igehirdetőkre, tanítókra, diakónusokra, vigasztalókra, vezetőkre, s sorolhatnánk hosszan. Isten gondoskodik, hogy mindezek a szükségletek megvalósuljanak. Így mindenkinek van valamilyen lelki ajándéka. Fontos, hogy azt tegyük, amire adottságunk, azaz lelki ajándékunk van. Isten szükség esetén adhat rendkívüli lelki ajándékokat. Ilyen lehet a gyógyítás, a csodatevő erők vagy bármi más, amit Isten jónak lát. Ő gondoskodik arról, hogy népe elvégezhesse szolgálatát ezen a Földön.

            Minden lelki ajándék megnyilvánulásánál tapasztalhatjuk, hogy Jézus nem hagyott árván bennünket. Itt van a Szentlélek, Aki képessé tesz, hogy szolgálatunkat elvégezhessük.

(Róma 12. 1Kor 12.)