Levegőt!

2014.02.25 19:00

Szókratészhez egy büszke fiatalember jött, hogy tanuljon. Odament az izmos filozófushoz, és így szólt:

– Ó, magasztos Szókratész, tanulni akarok tőled!

Szókratész azonnal felismerte a nagyzolást. Elvezette az ifjút a tengerhez, és mellig bement abba, majd megkérdezte:

– Mit akarsz?

– Ismeretet, bölcs Szókratész. – hangzott a mosolygós válasz.

Erős kezeivel Szókratész a víz alá dugta az ifjút. Harminc másodperc múlva kiemelte.

– Mit akarsz? – kérdezte újból.

– Bölcsességet, nagyságos és bölcs Szókratész. – hangzott a válasz.

A filozófus újból a víz alá merítette. Eltelt harminc másodper, harmincöt. Szókratész kiemelte a levegőért kapkodó ifjút.

– Mit akarsz fiatalember?

Szakadozott lélegzés közben a fiatal nehezen válaszolt:

– Ismeretet, bölcs és…+

Szókratész újból a víz alá merítette. Eltelt negyven másodperc, ötven.

– Mit akarsz?

– Levegőt! Levegőt akarok!

– Amikor az ismeretre is ugyanúgy fogsz vágyni, mint a levegőre, akkor megkapod azt.