Mágnes

2014.03.04 09:31

Amikor Jézus eljön

Bibliavers: Máté 24:44

Tárgy: Egy mágnes, néhány gombostű és néhány faforgács

5. Lecke

Úgy gondolom, minden fiú és leány szívesen játszik a mágnessel. Ma hoztam egyet. Miért játszotok vele szívesen? Jó tréfa szöget és más fémtárgyat felemelni vele, nem igaz? Ez a mágnes most Jézust ábrázolja. Ezek a gombostűk mindazok az emberek, akik Őt szeretik, akik szívüket, életüket Néki adták. Jézus saját magából helyezett el valamit beléjük, mert a szí­vükbe költözött, hogy bennük éljen. Most rokonságban vannak vele, mert lényét magukra vették. Ezek a faforgácsok, azok az emberek, akik maguknak élnek, és nem adták át szívüket, életüket a Megváltónak. Mindezek együtt élnek ebben a világban. Létalapjukat meg kell keresni, iskolába járni és sok mást cselekedni. Bár a keresztények együtt élnek a hitetlenekkel ebben a világban, mégsem hasonlók hozzájuk, mert van valami bennük, ami a többiekből hiányzik.

Amikor Jézus a földön élt tanítványai megkérdeztek egyet-mást az Ő eljöveteléről. 'Tudni akarták mikor jön és hogyan. Jézus azt felelte nekik, hogy azt megelőzően nyomorúságos dolgok történnek, éhség, földindulás, háborúk és szörnyű beteg­ségek. Azt mondta, hogy eljövetele előtt sok jel lesz, de senki sem tudja a napot és órát. Ezért, akik Őt szeretik, és a mennybe akarnak jutni, azoknak mindig készen kell lenni az Ő eljövetelére, mert minden pillanatban várható.

Egy napon ez megtörténik. Egy pillanat alatt itt lesz Ő. Egy pillanat addig tart, míg a szemeteket becsukjátok, és ismét kinyitjátok. Próbáljátok meg, milyen gyorsan megy az. Ilyen gyorsan jön Jézus. Akkor mindazok, akiknek szívében Ő él, akik készen vannak, egy pillanat alatt elragadtatnak a levegőbe, ott eléje mennek, éppúgy, mint ahogy ezek a gombostűk a mág­neshez repülnek, ha most feléjük tartom (mutasd). De amint látjátok, a faforgácsok helyben maradtak. Nem tudtak felemelked­ni. Miért nem? Mert a mágnes nem vonzotta őket magához. Akármennyire fáradozom, a faforgácsok nem mozdulnak. Más természetűek és nem veszik észre, hogy a mágnes felettük van. Csak a gombostű van hasonló anyagból, mint a mágnes, ezért feléje siet. Éppen így lesz, amikor Jézus jön. Aki az Ő természetéből való és készen van, azt magához vonja, eléje siet, és örökké nála lesz. Ez egész csendben történik és egy szempillantás alatt.

Milyen sírás, zokogás és kiáltás lesz a világban; ha az emberek felismerik, hogy Jézus eljött és őket itt hagyta! Akkor sokan imádkoznak majd, és akarják szívüket neki adni. De már akkor késő lesz. Most itt van az idő, hogy elkészüljünk eljövete­lére.