Magvető láthatatlan színház

2014.03.04 09:05

 

1.) Állomás

 

Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tó partján.

 

(Egy kis tálból vizet permetezni a „vándor” lábára)

 

Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült. Onnan mondott el egy példázatot nekik. Az emberek eközben a parton álltak.

Azt mondta: Egy magvető kiment a mezejére vetni.

 

(Kezébe adni egy kis búzát)

 

Ahogy vetett, némely szem az útszélre esett.

 

(Kőre, járólapra álljon mezítláb, pár szem búzát szórni a lábára)

 

Jöttek az égi madarak és fölcsipegették a lehullott magot.

 

(Picit megcsípni a lábfejét)

Jézus megmagyarázta a példázatot:

A magvető az evangélium örömüzenetét hinti. A mag az Isten beszéde

Az útfélen valók azok, a kiknek hintik az igét, de amikor hallják, azonnal eljön a Sátán és elragadja a szívükbe vetett Igét. Sátán nem akarja, hogy az ember higgyen és üdvözüljön.

(Hátulról a segítő két tenyere közé veszi a „vándor” fejét, és nemlegesen lazán megforgatja)

Őket jelképezi az útfélre esett mag.


 

2.) Állomás

 

Egy magvető kiment a mezejére vetni.

Némely mag a köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég földje;

(Kavicsos talajra álljon mezítláb. Pár szem búzát szórni a lábfejére)

Hamar kikelt, de amikor kikelt, elszáradt, mert nem került mélyre.  Amikor a nap fölkelt, elsült, és mivelhogy nem volt gyökere, elszáradt, mert nem volt nedvessége.

 

Jézus ezt is megmagyarázta:

 

A köves talajba hullott mag azt szimbolizálja, aki hallja az Igét, és mindjárt örömmel is fogadja.

(Amíg a szöveget olvassa a felolvasó, addig a segítő nemlegesen ingatja a „vándor” fejét)

De nincs gyökere, csak ideig való; mihelyt valami nehézsége vagy problémája adódik az evangélium miatt, azonnal megbotránkozik, odébbáll, és nem foglalkozik tovább Jézussal.

 

 


 

3.) Állomás

 

Egy magvető kiment a mezejére vetni.

 

Más magok a szúrós bogáncsok közé estek. Amikor a bogáncsok felnőttek, elnyomták, elfojtották a sarjadó növényt, így az nem tudott szárba szökkenni és gyümölcsöt teremni.

 

 

(Mezítláb gazra – szénára állni, kezébe is lehet tenni egy kis szénát vagy száraz kórót, de ne legyen bántó, fájdalmas!)

 

Jézus ezt a képet is megmagyarázta:

 

A szúrós bogáncs és tövisek közé hullott az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtja a tanítást,

 

(kezét hátulról a nyakára tenni, mintha meg akarná fojtani, de ne erősen!!!)

 

Úgyhogy nem hoz termést. Az élet gondjai, a pénzhajsza, a szórakozás minden erejét és figyelmét leköti.

 


 

4.) Állomás

 

Egy magvető kiment a mezejére vetni.

Ahogy vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették a lehullott magot.

 

(Kicsit megcsipni a bokáját)

Némely mag a köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég földje; hamar kikelt, de amikor kikelt, elszáradt, mert nem került mélyre.

(Egy lépést előre – kavicsokra)

Amikor a nap fölkelt, elsült, és mivelhogy nem volt gyökere, elszáradt, mert nem volt nedvessége.

 

Más magok a szúrós bogáncsok közé estek.

 

(Egy lépés előre – szénára)

Amikor a bogáncsok felnőttek, elnyomták, elfojtották a sarjadó növényt, így az nem tudott szárba szökkenni és gyümölcsöt teremni

 

A többi mag jó földbe hullott és bő termést hozott. Az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat.

 

(Beletenni a kezét egy véka búzába)

 

A jó földbe hullott az, aki a hallott Igét tiszta és jó szívvel megtartja, átgondolja és megszívleli a tanítást. Jó termést, - gyümölcsöt is hoz, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”

 

Vannak, akiknek a szíve olyan kemény, mint az országút, másokat csak felületesen érint meg, amikor Isten szól hozzájuk. Vannak, akiknek minden idejét leköti a szórakozás, a hajsza. De vannak, akik érzik, minden kérdésükre Jézusnál van a megoldás. Ők a jó talajú hallgatók.

 

(Vállára tett kézzel kérdezni!) – Gondold át magadban: Te melyik csoportba tartozol?

5.) Állomás

 

A három vers közül egyiket felolvasni


 

Fölfelé

 

Akik mindig az útra néznek,

Sohasem látnak csillagot.

Csak rögöt, sarat, port,

És sok-sok egymásra tipró lábnyomot.

 

Akik mindig az utat nézik,

Örömük sohasem lehet

Nem látnak messze, biztató célt,

Csak a napi kis terheket.

 

A csillagokra kell felnézni

És csüggedezni nem szabad.

Ha nehezek és küzdelmesek

A felfelé vivő utak

 

*********

 

 

 

 

 

ÚJÉVI KÉRÉS

részlet

 

Láttam, Uram!

Egyik béna volt, a másik aszott, sárga...

vagy nem volt lába...

De a Te fényed hullt a betegágyra!

Hitükkel elrejtőztek nálad,

és úgy hordozták mázsás terhüket

a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

És láttam szalmaszál alatt roskadozókat.

Mert mázsás teher

könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.

De nélküled

a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,

s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!

És ha szereteted mázsás teherrel

tenné próbára ezt a gyenge vállat –  

segíts úgy vinni mázsás terhemet

a Te erőddel – mint a szalmaszálat!


        Túrmezei Erzsébet


Lábnyomok

 

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
Két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy ő mindig ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen, ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
„Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem, Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
mindennap ott leszel velem.

S most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma látszik
ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?”

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett:
„Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért láttad csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!”

Ismeretlen szerző után németből Túrmezei Erzsébet fordította

 


6.) Állomás

 

 

Hallgasd meg mit tett érted Jézus:

 

(Lefektetni egy polifoam-ra, mintha kereszten feküdne)

 

Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot.

Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá,

Tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: „Üdvözlégy, zsidók királya!”

 

Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték.

Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék.

 

(„Kalapácsütések”)

 

Majd arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek.

Ott megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; azután leültek ott, és őrizték.

 

Jézus meghalt érted, mert fontos vagy számára. Lejött erre a földre, mert úgy szeretett az Atya TÉGED, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érted, hogyha hiszel őbenne – el ne vessz – hanem örök életed legyen.

 

Hogyan válaszolsz erre a hatalmas szeretetre?

 

(Felültetni és a fejére tett kézzel elmondani az Ároni áldást)

 

Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!

Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!

Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!