Majdnem

2014.02.26 16:07

Majdnem elértem a vonatot. Még láttam az utolsó kocsit, amikor szaladtam a peronon.

Majdnem férjhez mentem. Majdnem elütött egy autó. Majdnem influenzás lettem. Majdnem, majdnem, majdnem…

A majdnem, az mindig nem!” – mondja egy régi mondás.

A Bibliában ötször fordul elő ez a szó. Ebből két alkalommal emberek sorsa dőlt el ezen az egy szón. Az apostolok cselekedetei 26. fejezetének 28-29. versében.

Agrippa pedig azt mondta Pálnak: „Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek!” Pál így válaszolt. „Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, és ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak, olyanok lennének, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül.”

 

 

Milyen „majdnem” esetekről olvashatunk a Bibliában? Gondolkozz el mindegyiken pár percig!

  • Izsákot majdnem feláldozta az édesapja, amikor Isten az utolsó pillanatban megláttatta vele a szarvánál fennakadt kost.

  • Izráel fiai majdnem bementek az ígéret földjére negyven nap alatt.

  • Orpá majdnem a héber közösség tagja lett, Ruthhoz hasonlóan.

  • Mózes is majdnem bement Kánaánba.

  • A tíz kém is majdnem elmondta a teljes igazságot.

  • Máté evangéliuma 7. fejezetének 21-23. versében is olvasunk a majdnem keresztényekről. „Nem az megy a Mennyországba, aki azt mondja nekem, »Uram! Uram!« Hanem, aki az én mennyei Atyám akaratát teszi. Sokan mondják majd énnekem ama nagy napon, »Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben műveltünk-e sok hatalmas dolgot?« És én akkor értésükre adom, »Sohasem ismertelek titeket! El innét, el színem elől, gonosztevők!«(WBTC)

  • A juhok és kecskék példázatában is láthatunk majdnem jól és jót cselekvő csoportot.

  • Az öt bolond szűz is majdnem bement a menyegzőre.

 

Még nagyon sok ilyen majdnem esetről olvashatunk a Szentírásban.

 

Az értelmező szótár szerint a 'majdnem' azt jelenti: úgy, hogy közel van hozzá, de nem teljesen; szinte.

 

És TE hogyan állsz ezzel a kérdéssel?

Majdnem mindennap olvasod a Szentírást? Majdnem teljesen átadtad, odaszántad magadat Isten szolgálatára? Majdnem 100 százalékos keresztény vagy? És végül, majdnem bejutsz Isten országába?

 

A Hitünk éneke című énekeskönyv 182-es éneke így hangzik.

 

Már majdnem teljes benned a hit,

És szíved kész, hogy Jézushoz vidd.

Ne csald meg lelkedet, Ne űzd el üdvödet,

Ne mondd, hogy nem lehet, Ha Jézus hív!

 

Már majdnem kész vagy, ó jöjj ma még,

Hisz még ma biztos az üdvösség.

Ím Jézus várva vár, halld hív az angyal már,

Sürgetve szózat száll: Ó, jöjj hamar!

 

Már-már eléred az üdvödet,

De hogyha késel, nem lesz tied.

Lelked csak majdnem kész. A majdnem túl kevés

Légy kész, hogy el ne késs, ó jöjj ma még!

 

A „majdnem” túl kevés!

Amikor elérkezik az idő, azok sokkal jobban fognak bánkódni, akik majdnem elérték, mint azok, akik távol voltak Jézustól.

Jobban fog fájni, ha látod Jézust eljönni az ég felhőin, és majdnem az Őt követő csapathoz tartozol, mintha egész életedben nem érdekelt volna Megváltónk szeretete.

Ma még dönthetsz. Integetsz az orrod előtt elmenő vonatnak, vagy felkészülten várod a hamarosan érkezőt?