Manassé

2014.03.02 10:09

Ez a név két nevezetes személyt is jelöl a Bibliában. Az egyik; József fia, Izrael egyik ősatyja. A másik egy júdeai király.

Most ez utóbbiról szeretnék néhány gondolatot írni.

Nevének jelentése: elfelejteni. Viszonylag ritka név, a naptár szerint a Manassé nevű emberek január 28-án és május 24-én ünnepelhetik névnapjukat.

Ezékiás fia volt, s annak halála után ő uralkodott Kr.e. 687-642 között. Korán, 12 évesen kezdett lépett trónra és kezdett uralkodni.

Ezek szerint Kr.e. 699-ben született, valószínűleg Jeruzsálemben. Születésével kapcsolatban érdemes megjegyezni valamit. Ezékiás király, az apa komoly betegségbe esett. Fal felé fordult és imádkozott. Isten megtoldotta életét 15 évvel. A fia fogantatása ebbe a kegyelmi időszakba esett.

Úgy tűnik, hogy ezt nem értékelte, mert az egyik leggonoszabb király volt. Egy cikkben valaki azt írta, hogy rosszabb volt, mint Sztálin.

A Bibliából néhány mondat. Mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás, az ő atyja lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb, az Izrael királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket és azoknak szolgált. És oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta volt az Úr: Jeruzsálemben helyeztetem az én nevemet! Oltárokat épített az egész mennyei seregnek, az Úr házának mind a két pitvarában. És átvitte a fiát a tűzön, és igézést és jegymagyarázást űzött és ördöngösöket és titokfejtőket tartott; sok gonosz dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.  És Manassé nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgy hogy Jeruzsálem minden felől megtelt vele, azon a vétkén kívül, amellyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt.” 2 Királyok 21: 3-6. és 16. vers.

Arra gondol az ember, hogy ez a gonosz király olyan messze ment, hogy sose tér meg. S láss csodát:

„Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És könyörgött hozzá megkegyelmezett neki, és meghallgatta könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten.”  2 Krónika 33:12-13.

Óva intettek attól, hogy prédikáljak, de azt hiszem, annyit megjegyezhetek, hogy élettörténete vigaszt, bátorítást adhat azoknak a szülőknek, akik fájó szívvel várják gyermekeik megtérését.

Gyürüs István