Máté evangéliuma 17. fejezethez teszt

2015.03.18 14:43

 

 

MÁTÉ SZEMINÁRIUM 17.

 

 

1. Melyik hegyre ment fel Jézus?(Máté 17: 1)

 

         a) Tábor

         b) Nincs megírva

         c) Sion

 

2. Kikkel ment fel Jézus a hegyre? (Máté 17: 1)

 

         a) Péter, János, Júdás

         b) Péter, Máté, Jakab

         c) Péter, Jakab, János

 

3. Mi változott Jézus külsejében? (Máté 17: 2)

 

         a) Arca és ruhája

         b) Csak ruhája

         c) Csak arca

 

4. Milyen színre változott ruhája? (Máté 17: 2)

 

         a) Mint a fehérre mosott gyapjú

         b) Fehér, mint a fényesség

         c) Fehér, mint az angyalok ruhája

 

 

 

5. Kik jelentek meg Jézusnak?  (Máté 17:3)

 

 Mózes szimbóluma a meghalt igazaknak, akik feltámadnak.                         

Illés az élő igazaknak szimbóluma, akik elváltoznak. Mózes a törvényt képviselte, Illés a prófétákat.

 

6. Kinek akart Péter hajlékot építeni (Máté 17: 4)

 

         a) Magának, Jakabnak és Jánosnak

         b) Jézusnak, magának és Mózesnek

         c) Jézusnak, Mózesnek és Illyésnek

 

   7. Még ki beszélt Jézussal?  (Máté 17:5-8)

 

 a) Később érkezett tanítványok

 b) Gábriel angyal

 c) Az Atya

 

 A Dicsőség Hegye miniatűrben az eljövendő Isten

országának dicsősége.

  

8. Mire kérte Jézus a tanítványokat? (Máté 17: 9-13)

 

a)Ne mondják el a látomást csak feltámadása után

b)Illés immár eljött, azt tették vele, amit akartak  

c) Jézusnak is így kell szenvednie tőlük

 

 

 

 

9. Milyen beteget hoztak Jézushoz? (Máté 17: 14-15)

 

         a) Süket némát

         b) Bélpoklost

         c) Holdkóróst

 

10. Miért nem tudták a tanítványok meggyógyítani?  (Máté 17: 17)

 

a) Hitetlenség miatt „hitetlen, elfajult nemzetség”

b) „…. A Jézust a hegyre kísérő három tanítvány

kiválasztása felkeltette a többi kilenc irigységét.  

         c) „Ha a mustármagot elvetik a földbe, rohamos fejlődésnek indul. Ha ehhez hasonló hited van, megragadod Isten Igéjét, és minden Tőle rendelt segédeszközt. Így hited megerősödik, s a menny erejét hozza segítségedre. (Jézus élete 364.)

 

11. Olvasd: másodszor jelenti szenvedését: Mát. 17: 22-23

 

 12. A templomadó problémája: (Máté 17: 24-27)

 

„…Ez nem polgári adó volt, hanem vallási hozzájárulás, melyet minden zsidónak évente fizetnie kellett a templom fenntartására… Volt néhány osztály, melyek kivételezettek voltak, melyeknek nem kellett adót fizetniük… Krisztus napjaiban a papokat és a lévitákat még mindig külön a templom céljaira szentelt embereknek tekintették, ezért nem kellett évi hozzájárulást fizetniük

annak fenntartására. A próféták is mentességet élveztek a fizetés alól…(Jézus élete 366.)  

         Péter ez alkalommal is elhirtelenkedte a választ. Mivel Jézust érintette a kérdés, Őt kellett volna megkérdeznie. Hogy Jézus Pétert is és a maga státusát is megvédje, isteni csodához folyamodott. A csoda híre elterjedt és erőteljesen bizonyított Messiási voltáról.

 

13. Mai választásom a hit!

 

          „Megigazulván hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által" (Róm 5:1).

 

          „Hit által kapjuk meg Isten kegyelmét, de nem a hit az üdvözítőnk. A hit nem érdem, hanem kéz, amellyel megragadjuk Krisztust, átvesszük érdemeit, mint orvosságot a bűnre. (Jézus élete 137.)

 

           „Az ember megragadja az isteni erőt, és hit által Krisztus a szívében lakozik. Az emberi erő az istenivel együttmunkálkodva képessé válik a jóra. (Jézus élete 243.)

 

          „Az őszinte hit alapja a Szentírás ígéreteiben és rendelkezéseiben van”. (Jézus élete 98.)

 

          „Higgyetek Istenben és higgyetek Énbennem” – mondja Jézus. Használd az erő forrását, a hitet!